PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU ROŠ CHODEŠ 2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přejeme vše dobré v novém kalendářním roce. Doufáme, že nám i nadále zachováte svou přízeň, které si velmi vážíme. Nové předplatitele srdečně vítáme.

■ Roční předplatné do ČR stojí 480 Kč; do Evropy 800 Kč (nebo ekvivalent v EUR) a do zámoří 1000 Kč (nebo ekvivalent v příslušné měně). Časopis zasíláme poštou v neprůhledných obálkách.
■ Roční zasílání v elektronické podobě kamkoli stojí 300 Kč.
■ Současně s platbou zašlete objednávku, v níž laskavě uveďte své jméno a adresu; v případě elektronického zasílání i svůj e-mail. Kontaktní adresa pro oznámení: redakce Roš chodeš, Izraelská 1, Praha 3 130 00; e-mail: roschodes@sefer.cz nebo paní Alena Kopecká, Federace židovských obcí, Maiselova 18, Praha 1 110 01; e-mail: alena.kopecka@fzo.cz.

Údaje pro bankovní převod v ČR

■ Číslo účtu: 030031-1936511339/0800 u České spořitelny a.s.; variabilní symbol: 122021; údaj příkazce: jméno předplatitele.
■ Na území ČR je též možné použít k platbě poštovní poukázku typu C.
■ Pokud budete platit osobně v Židovské radnici (Maiselova 18, Praha 1), tak v pokladně Federace židovských obcí v ČR u ing. G. Slezákové nebo u paní A. Kopecké.

Údaje pro bankovní převod z ciziny

■ Číslo účtu: 030031-1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800 0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZPX) u České spořitelny a.s.; variabilní symbol: 122021; údaj příkazce: jméno předplatitele.
■ Prosíme, pokud provádíte platbu z ciziny, uhraďte bankovní poplatky (cca 100 Kč), nejsou zahrnuty v ceně předplatného. Nepoužívejte šeky, pokud nemůžete použít bankovní spojení, zašlete příslušnou částku v bankovkách doporučeným dopisem na adresu: Federace židovských obcí, ing. G. Slezáková, Maiselova 18, Praha 1, 110 01, Česká republika.
■ Na zmíněné účty lze též uhradit platby za židovský kalendář Luach (variabilní symbol: 5781) a Židovskou ročenku (variabilní symbol: 202021)

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na adrese roschodes@sefer.cz.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU ROŠ CHODEŠ 2021

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.