Projekt židovské zvyky a tradice 2020

Federace židovských obcí v ČR se snaží rozvíjet a podporovat nejrůznější programy pro děti a mládež. Hlavními cíli těchto aktivit je zvýšení úrovně židovského vzdělání a posílení židovské identity u nejmladší generace židovské komunity. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci z důvodu pandemie onemocnění Covid–19  nabídla FŽO v roce 2020 širokou škálu programů pro danou cílovou skupinu. Většina programů se přesunula do online prostředí.

Pro FŽO je důležité mít kvalitní vzdělání pro mladé lidi, kteří se starají o programy pro děti, a proto byl vytvořen program Hadracha, série kurzů, zaměřených na „leadership“, dovednosti a vytváření programů v židovském prostředí. Dvakrát ročně se tohoto kurzu mohou zúčastnit mladí lidé z celé ČR ve věku 15-25 let. Pravidelná i nepravidelná setkání s madrichy se konají v Praze a jsou zaměřena na stejnou věkovou skupinu.

Manažer projektů pro děti a mládež se během roku účastní vzdělávacích a přípravných seminářů v Čechách i zahraničí, náplní jeho práce je plánování a organizace zábavných i vzdělávacích programů pro děti, mládež a mladé dospělé. Komunikace a spolupráce s obcemi a přidruženými organizacemi, trénink a vzdělávání Madrichů a další projekty, jako například letní tábor Szarvas nebo Taglit a to včetně organizace těchto programů od počátečních příprav, přes přihlášky až po finální realizaci.

Hlavní výstupy projektu:

Pravidelné programy – programy pro děti a mládež

Výuka judaismu a židovských tradic pro děti ve věku 6 – 9 let – výuka probíhala po dobu školního roku ve čtvrtek odpoledne, na výuku docházelo 5 dětí, z důvodu pandemie koronaviru byla výuka ukončena v březnu.

Hadracha – vzdělávací a tréninkový program pro mladé ve věku 15-21 let, měsíční setkání madrichů s lektory, od října probíhala online na Zoomu.

Šábesy pro děti a jejich rodiče – jedenkrát za měsíc oslava svátku v pátek, ve spolupráci s Lauderovými školami, z důvodu pandemie koronaviru proběhly 3 společné šábesy.

Nepravidelné programy – oslavy židovských svátků – výtvarné a tvořivé dílny pro děti

Projekt zahrnoval setkávání a oslavy v období hlavních židovských svátků. Program byl realizován ve spolupráci se Židovskou obcí Praha, Lauderovými školami a ve spolupráci se Chinuch z.s.. Programy připravovali naši madrichové volnočasových aktivit.

Prázdninové programy pro děti:

Pobytový tábor, který proběhl v termínu 23. – 30. srpna v tábořišti Čmelák u Zruče nad Sázavou. Pobytový tábor byl určen pro děti ve věku 6 – 13 let a byl určen jak pro děti židovské, tak pro děti, které nemají zkušenost s židovskou tradicí, ale mají zájem ji poznat.

2 turnusy příměstského tábor. První příměstský tábor proběhl v Olomouci v termínu 13. – 17. července a realizovali jsme ho ve spolupráci se Židovskou obcí v Olomouci. Druhý turnus proběhl v Praze v termínu 20.– 24. července.

Dopady projektu:

Cílem projektu bylo zajistit celoroční volnočasový program pro děti a mládež z židovské komunity, kde se děti hravou formou vzdělávaly a společně trávily čas.

Dalším z cílů bylo udržování a rozvíjení přátelských vztahů mezi dětmi, navazování nových sociálních kontaktů a zároveň snaha o posilování vlastní židovské identity, předávání židovské tradice a péče o budoucnost a rozvoj naší komunity.

Otevřeností a výchovou o tradicích židovského života chceme působit proti možnému antisemitismu.

Programy pro děti a mládež při FŽO jsou významně podporovány Ministerstvem školství a mládeže, Magistrátem hl. města Prahy, Joint Distibution Committee, Židovskou obcí v Praze, Nadačním fondem obětem holocaustu a individuálními dárci. 

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt židovské zvyky a tradice 2020

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.