Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Ve středu 27. ledna 2021 se již po šestnácté uskutečnilo v prostorách Valdštejnského paláce v Praze vzpomínkové setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Setkání uspořádali Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR, záštitu nad ním převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten ve svém úvodním projevu připomněl, že Česká republika ustanovila 27. leden jako den připomínky obětí holocaustu v roce 2004, o rok dříve než Valné shromáždění Organizace spojených národů, ale i tak až 59 let po konci 2. světové války. Dále m. j. řekl: „….Považuji za nehorázné pokud lidé, kteří demonstrují například proti očkování se označují Davidovou žlutou hvězdou. Je to vyjádření nekonečné neúcty k tomu, co lidé označení žlutou hvězdou zažívali.“

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček odsoudil současné projevy antisemitismu a poukázal na paralelu mezi biblickým Amálekem a novodobými tyrany, včetně představitelů nacismu. Na závěr ocenil přístup židovské komunity: „Židovská obec je vždy mezi prvními, kdo se ozve, když se komukoli děje příkoří. Když se se šíří nenávist a předsudky. Když je kdokoli pronásledován pro svou národnost, víru či smýšlení. Díky za to!“

 Projev přednesla Michaela Vidláková, která přežila holocaust jako dítě a přiblížila ve svém emotivním projevu své vlastní prožitky z tragické doby Terezína. A zamyslela se nad současnou situací u nás i ve světě: „Co tedy můžeme? Co zmůžeme? Při vší skepsi nezbývá než jediné: nevzdávat to! Proti zlu je nutno bojovat pokud možno v jeho počátcích – každý na svém místě může nějakým malým činem v tom boji se zlem napomoci.“

Dále promluvil zástupce romské menšiny, Čeněk Růžička, který na jednu stranu vysoce ocenil roli státu při likvidaci nechvalně známého vepřína v Letech u Písku, ale vyjádřil se kriticky ke způsobu, jakým je řešeno odškodnění romských obětí: „…válečná traumata silně zasáhla i životy nás poválečných dětí, před kterými navíc často detaily prožitého utrpení a souvislostí zmizení jejich příbuzných tajili – mnohdy jsme jejich osudy nemohli sdílet, …. To je důvod, který mě opravňuje žádat, abychom k jednáním týkajících se dalších kompenzací a odškodňování byli přizváni.“

V závěrečném projevu předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek připomněl, že právě před rokem zazněl na tomto shromáždění apel k tomu, aby byl přijat zákon, který by zamezil komerčnímu zneužívání nacistických symbolů. To se v těchto dnech stalo. Dále zmínil jeden konkrétní osud, na jehož příkladu poukázal na hloubku a šířku lidské tragédie holocaustu: „Zavraždění a přeživší, mezi nimi i bývalý vězeň 170 265, Miloš Dobrý, můj děda, byli lidé tak jako my, děkujme jim za to, co nám předali, nezapomeňme a nebuďme neteční.

V letošní hudební části vystoupili David Dorůžka, Robert Fischmann a Martin Novák, kteří m. j. přednesli skladbu Gideona Kleina zavražděného v době holocaustu.

S ohledem na krizové opatření Vlády ČR se letošní pietní shromáždění konalo bez účasti veřejnosti, bylo pouze živě přenášeno Českou televizí na programu ČT24.

Slavnostní vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti bylo finančně podpořeno Ministerstvem kultury ČR.

Záznam ze vzpomínkové setkání můžete zhlédnout zde

27. ledna 2021, Praha

 

Foto: Karel Cudlín

Uvítání Petra Papouška 27. 1. 2021

Projev Miloše Vystrčila, předsedy Senátu PČR 27. 1. 2021

Projev Radka Vondráčka, předsedy PS PČR 27. 1. 2021

Projev Michaely Vidlákové, bývalé vězenkyně terezínského ghetta 27. 1. 2021

Projev Čeňka Růžičky, předsedy Výboru pro odškodnění romského holocaustu 27. 1. 2021

Projev Petra Papouška, předsedy Federace ŽO v ČR 27. 1. 2021

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.