Podpořte projekt obnovy synagogy v Polici

Rádi bychom Vás požádali o udělení hlasu a podpoření této akce v anketě Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020. Hlasování probíhá v termínu od 1. března 2021 do 31. března 2021, a to elektronicky na webových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/.  K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný.

Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.

Více o projektu obnovy synagogy na https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008…

Děkujeme za Vaší podporu.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpořte projekt obnovy synagogy v Polici

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.