NOA seminář

Prohlídkou Španělské a Staronové synagogy jsme zakončili dvoudenní seminář „Čeští Židé – historie a kultura, soužití menšiny s většinovou společností, odkaz pro dnešek.“ Na úvod semináře přivítal účastníky předseda FŽO Petr Papoušek slovy …„památky jsou důležitým prvkem ve vzdělávání a zprostředkování informací o židovské komunitě, o historii, kultuře, výzvou k respektu a toleranci.“ Seminář byl určen pro průvodce, správce památek a všechny ty, kteří o židovské památky pečují nebo se o ně zajímají a kterým tímto děkujeme za spolupráci.
Seminář jsme organizovali ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze  a díky iniciativě a finanční podpoře Evropské asociace pro zachování a propagaci židovské kultury v rámci projektu NOA.
 

První den se účastníci z různých koutů České republiky seznámili s historií Židovského muzea v Praze a vzdělávacími programy, které muzeum připravuje pro učitele, studenty i širokou veřejnost. Další přednáška byla zaměřena na synagogy, historické stavební slohy a umělecké vlivy. První den semináře jsme zakončili prohlídkou Pinkasovy synagogy a Starého židovského hřbitova. Přednášky druhého dne byly věnovány problémům soužití Židů a majoritní společnosti, antijudaismu a antisemitismu. Další přednáška byla zaměřena na historii Židů v českých zemích. Druhý den byl zakončen komentovanou prohlídkou Staronové synagogy a Španělské synagogy. Program seminářů NOA se uzavře příští týden v Cordobě na konference o judaismu a pluralismu: minulost, současnost a budoucnost, kterou pořádá Makom Sefarad ve spolupráci s univerzitou v Cordobě.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NOA seminář

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.