Připomínání památky obětí holocaustu je pro dnešní společnost důležité

Federace židovských obcí v ČR a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR uspořádali v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

Záštitu nad setkáním převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil, který v úvodním projevu shrnul důvody, proč považuje připomínání obětí holocaustu za nezbytné. Současně vybídl k tomu, abychom se inspirovali v Izraeli udělovaným titulem Spravedlivý mezi národy. „Tento titul je udělován lidem nežidovského původu, kteří pomohli Židům překonávat utrpení nebo zachránili život za druhé světové války. My dneska žijeme v době, kdy většinou nejsme nuceni zachraňovat životy jiných. Ale přesto si myslím, že titul Spravedlivý mezi národy by pro nás měl být inspirací. Ti lidé, kteří zachraňovali Židy, riskovali své vlastní životy. Po sobě to dnes chtít nemusíme. Ale to, co bychom po sobě měli chtít, abychom byli spravedlivými, je to, abychom dokázali pomoci těm, jejichž životy jsou ohroženy, kteří dnes jsou v mnohem těžší situaci, než jsme my. A jsou to například Ukrajinci, na které bychom měli myslet. Jsou to například Židé v Rusku. A jsou to třeba i příslušníci sexuálních menšin. Pokud chceme být spravedliví, potom bychom na to měli myslet a měli bychom se nechat titulem Spravedlivý mezi národy v tomto smyslu inspirovat.“

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla:  Setkáváme se tedy dnes také pro to, abychom společně s úctou vzdali hold všem, kteří si i v nejtemnějších hodinách naší novodobé historie dokázali uchovat svou lidskost. Všem, kteří navzdory obtížně představitelným protivenstvím pomáhali druhým v nouzi a usilovali o jejich záchranu. V této souvislosti je také vhodné připomenout si slova Václava Havla: «Všechny důležité děje reálného světa – krásné i obludné – mají vždycky svou předehru ve sféře slov. » Na slovech tedy skutečně záleží. Je proto nutné zacházet s nimi nanejvýš odpovědně a nevyvolávat ve společnosti veřejnými vyjádřeními strach a frustraci. Ty totiž nikdy nevedly (a ani nevedou) k ničemu dobrému.“

Pamětnice a vězenkyně nacistického tábora Auschwitz-Birkenau Dita Krausová ve svém projevu zavzpomínala na svého dědečka, profesor Johanna Polacha, který byl senátorem za první Československé republiky, a dále pak představila svůj životní osud. Na závěr uvedla: Chodím často do škol a vypravuji studentům o «svém» holocaustu. Pozorně naslouchají a nakonec se mě často ptají: «Co byste si přála, abychom se od vás naučili? Jaké je vaše poselství?» – A já je prosím: «Až budete mít děti, vychovávejte je proti nenávisti. Neříkejte jim, že si nesmí hrát s chlapečkem, protože je černý, nebo s holčičkou, protože má šikmé oči. Nenávist je zlá, přináší jen neštěstí a války.»

Paní Alica Sigmund Heráková, občanská členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připomněla nedávné úmrtí dlouholetého předsedy Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čenka Růžičky a ocenila jeho neúnavnou práci. Svůj projev věnovala mj. také současnosti a uvedla: Násilí z nenávisti je stále přítomným fenoménem. Chci proto dnes poděkovat všem osobnostem veřejného života, ale také všem -méně známým -jednotlivcům, kteří se nebojí násilí z nenávisti odsoudit, odmítnout ho a reagovat na projevy rasismu a xenofobie. Zkušenosti romské komunity jako celku jsou i nadále často traumatizující. Společnost je organismus, ať chceme nebo ne -všichni jsme navzájem propojeni. Jednotlivec nemůže mít zodpovědnost za celek. Ale má zodpovědnost sám za sebe. Hledejme odvahu ve svých každodenních životech, odvahu zastat se slabšího a mnohdy také  -zastat se sám sebe.“

Předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek upozornil na nedávné prohlášení ministra zahraničí Ruské federace, který „přirovnal podporu západních vlád Ukrajině k Hitlerovu konečnému řešení, které mělo za následek zavraždění šesti milionů Židů během šoa. Tvrdil, že Spojené státy daly dohromady koalici evropských států, aby vyřešily «ruskou otázku» stejným způsobem. Není to poprvé, co použil ekvivalenci holocaustu a Hitlerovy odkazy. Je šokující, že taková tvrzení používá vrcholný představitel státu, jehož armáda před 78 lety osvobodila Osvětim, ve dnech kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. A nyní armáda stejného státu, která přeživší zachraňovala, je vyhání před smrtí, kterou rozsévá. Je třeba poděkovat naší vládě a především všem občanům České Republiky za přijetí statisíců uprchlíků z Ukrajiny. Není to samozřejmé, těžké časy ještě neskončily a já věřím, že v dané podpoře vytrváme.“ Současně poděkoval vládě ČR za odpovědný přístup při přípravě Národní strategie boje proti antisemitismu.

Slavnostní vzpomínkové setkání doplnily skladby Ernsta Blocha a Karla Pexidra v podání Adély Kamínkové, Václava Dlaska a Jana Máry z NeoKlasik orchestru.

Mezi hosty slavnostního setkání byli i dva přeživší z Ukrajiny, kteří byli nuceni uprchnout před ruskou agresí a našli útočiště v České republice.

Součástí letošního pamětního setkání byla výstava „Neviditelné synagogy“, expozice fotografií Štěpána Bartoše, zobrazující místa České republiky, na kterých stávaly synagogy. Většina jich byla nenávratně zničena v letech 1938 až 1989 za nacistické a komunistické éry.

Každoročně se slavnostního vzpomínkového setkání účastní přeživší nacistických koncentračních táborů a jejich děti, zástupci organizací, které sdružují bývalé vězně a vězenkyně, senátoři a senátorky, velvyslanci a velvyslankyně, vrchní zemský rabín, arcibiskup pražský a další významné osobnosti kulturního, politického a náboženského života.

Slavnostní vzpomínkové setkání se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR a Židovské obce v Praze.

Uvítání Petra Papouška, předsedy Federace židovských obcí v ČR 27. 1. 2023

Projev Miloše Vystrčila, předsedy Senátu PČR 27. 1. 2023

Projev Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně PS PČR 27. 1. 2023

Projev Dity Krausové, bývalé vězenkyně nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau 27. 1. 2023

Projev Alici Sigmund Herákové, členky Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, 27. leden 2023

Projev Petra Papouška, předsedy Federace ŽO v ČR 27. 1. 2023

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připomínání památky obětí holocaustu je pro dnešní společnost důležité

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.