Aktuality

Udílení cen Patrimonium pro futuro

Udílení cen Patrimonium pro futuro

V úterý 9. listopadu proběhlo na Nové scéně Národního divadla slavnostní předávání cen Patrimonium pro futuro. V kategorii I. Obnova památky jsme získali cenu za obnovu venkovské synagogy v Polici u Jemnice. Cenu převzala Květa Svobodová a Jaroslav Klenovský, kteří se o obnovu synagogy významně zasloužili. Federaci židovských obcí v ČR se podařilo unikátní venkovskou synagogu památkově obnovit v původním výrazu. Společně s náznakovou interiérovou instalací a malou trvalou expozicí o historii místní židovské komunity se jistě stane cílem návštěvníků …

Pochod živých – symbolický pochod se svíčkami od nádraží v Bohušovicích nad Ohří do Terezína v den příjezdu prvního transportu do židovského ghetta v Terezíně

Pochod živých – symbolický pochod se svíčkami od nádraží v Bohušovicích nad Ohří do Terezína v den příjezdu prvního transportu do židovského ghetta v Terezíně

Dne 24. 11. 1941 přijíždí na nádraží do Bohušovic nad Ohří 340 Židů do nově vzniklého ghetta v Terezíně. Jdou pěšky od nádraží v Bohušovicích do Terezína, stejně jako tisíce dalších v dalším roce, než byla postavena přímá železniční vlečka do Terezína.

In memoriam Babí Jar

In memoriam Babí Jar

In memoriam Babí jar připomene ve formě důstojného vzpomínkového koncertu události související s masovým vyvražďováním Židů v rokli Babí Jar (29. – 30. 9. 1941). Pietní akt proběhne u příležitosti 80. výročí masakru.

5. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA

5. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA

30. 9. – 3. 10. 2021, Praha – Kino Pilotů, Městská knihovna v Praze

Skupinka seniorů, která se rozhodne sestrojit přístroj umožňující eutanázii ve snaze pomoci nevyléčitelně nemocnému příteli, celkem obyčejný mladík, jehož čin zastavil mírový proces na Blízkém východě, nejdéle úřadující izraelský premiér a jeho kontroverzní cesta k moci, duchové bloudící obrazně i doslova ulicemi varšavské čtvrti postavené na troskách někdejšího ghetta, tranzitní tábory jako bolestná kapitola izraelské minulosti, o níž se mnozí stále zdráhají hovořit.
5. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA přinese celkem patnáct pozoruhodných filmů, převážně v české premiéře. Diváci se mohou těšit na výběr nejlepších současných hraných i dokumentárních snímků od předních izraelských tvůrců. Projekce i doprovodné akce bude tentokrát kromě domovského Kina Pilotů hostit také Městská knihovna v Praze.

LUACH 5782–2021/2022

LUACH 5782–2021/2022

Židovský diář – Luach – na rok 5782 (2021/2022) je již v prodeji. Obsahuje přehled židovských svátků a význačných dní, týdenní židovský i občanský kalendář, základní modlitby a požehnání v hebrejštině s českým překladem vrchního rabína Karola Efraima Sidona a adresář židovských obcí a organizací v ČR a na Slovensku. Luach 5782 doprovází ilustrace význačného malíře a grafika Marka Podwala.
Luach 5782 můžete zakoupit v redakci Roš chodeš (Izraelská 1, Praha 3, Nový židovský hřbitov – vrátnice) za 70 Kč. Při zaslání poštou bude k ceně účtováno poštovné 30 Kč). Objednávky zasílejte do redakce Roš chodeš (poštou – Izraelská 1, Praha 3, či e-mailem na roschodes@sefer.cz).
Luach 5782 je též k dostání ve vybraných pražských knihkupectvích (Academia na Václavském náměstí, Kalich v Jungmannově ulici, Oliva v Husově ulici a Primus ve Vězeňské ulici) za doporučenou cenu 100 Kč.

Evropské dny židovské kultury 2021

Evropské dny židovské kultury 2021

Na první zářijovou neděli připadá letos již dvacátý druhý ročník Evropského dne židovské kultury, jehož cílem je sblížení židovské a nežidovské společnosti, ale také ochrana židovského kulturního dědictví. Tématem letošního ročníku je „Dialog“.

Židovský hřbitov v Dolní Lukavici v okr. Plzeň – jih, záchranné práce na náhrobcích s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti

Židovský hřbitov v Dolní Lukavici v okr. Plzeň – jih, záchranné práce na náhrobcích s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti

Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 350 tis. Kč budou v r. 2021 ve významném rozsahu zahájeny záchranné kamenické a restaurátorské práce na náhrobcích židovského hřbitova v Dolní Lukavici, který byl MK ČR nedávno prohlášen za kulturní památku. Prakticky všechny z 239 dochovaných náhrobků byly v letech 1939-1989 nějakým způsobem poškozeny, především nacisty, pozdějším vandalismem a a následně i nežádoucími účinky eroze. V rámci této podpory bude restaurováno 73 poškozených náhrobků, zbývající práce budou dokončeny v dalších dvou etapách v letech 2022-3. Obec Dolní …

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských komunit v České republice, ale i pro potřeby dalších institucí, které údaje o antisemitismu zpracovávají. Cílem zprávy je poskytnout v rozsahu získaných informací ucelený obraz o projevech antisemitismu, trendech a společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu.

Volby Světového židovského kongresu

Volby Světového židovského kongresu

Světový židovský kongres včera oficiálně oznámil výsledky voleb do svého vedení, včetně znovuzvolení Ronalda S. Laudera jako předsedy. Svého zástupce ve výkonném výboru malých komunit má také FŽO jehož členem byl zvolen předseda FŽO Petr Papoušek. Gratulujeme všem zvoleným kandidátům a těšíme se na mezinárodní spolupráci.

Volba předsedy a místopředsedů FŽO

Volba předsedy a místopředsedů FŽO

Federace židovských obcí v České republice zvolila svého nejvyššího představitele. Do roku 2024 bude jejím předsedou opět Ing. Petr Papoušek, který je zároveň předsedou Židovské obce v Olomouci. Zvoleno bylo i sedmičlenné Prezidium.