Aktuality

Židovský hřbitov v Dolní Lukavici v okr. Plzeň – jih, záchranné práce na náhrobcích s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti

Židovský hřbitov v Dolní Lukavici v okr. Plzeň – jih, záchranné práce na náhrobcích s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti

Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 350 tis. Kč budou v r. 2021 ve významném rozsahu zahájeny záchranné kamenické a restaurátorské práce na náhrobcích židovského hřbitova v Dolní Lukavici, který byl MK ČR nedávno prohlášen za kulturní památku. Prakticky všechny z 239 dochovaných náhrobků byly v letech 1939-1989 nějakým způsobem poškozeny, především nacisty, pozdějším vandalismem a a následně i nežádoucími účinky eroze. V rámci této podpory bude restaurováno 73 poškozených náhrobků, zbývající práce budou dokončeny v dalších dvou etapách v letech 2022-3. Obec Dolní …

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských komunit v České republice, ale i pro potřeby dalších institucí, které údaje o antisemitismu zpracovávají. Cílem zprávy je poskytnout v rozsahu získaných informací ucelený obraz o projevech antisemitismu, trendech a společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu.

Volby Světového židovského kongresu

Volby Světového židovského kongresu

Světový židovský kongres včera oficiálně oznámil výsledky voleb do svého vedení, včetně znovuzvolení Ronalda S. Laudera jako předsedy. Svého zástupce ve výkonném výboru malých komunit má také FŽO jehož členem byl zvolen předseda FŽO Petr Papoušek. Gratulujeme všem zvoleným kandidátům a těšíme se na mezinárodní spolupráci.

Volba předsedy a místopředsedů FŽO

Volba předsedy a místopředsedů FŽO

Federace židovských obcí v České republice zvolila svého nejvyššího představitele. Do roku 2024 bude jejím předsedou opět Ing. Petr Papoušek, který je zároveň předsedou Židovské obce v Olomouci. Zvoleno bylo i sedmičlenné Prezidium.

Památník Terezín zve na unikátní virtuální prohlídky

Památník Terezín zve na unikátní virtuální prohlídky

Od letošního roku si mohou zájemci zdarma a z prostředí svého domova projít všechny externí i vnitřní expozice Památníku Terezín. Slouží k tomu unikátní 3D model, který je k dispozici na webových stránkách www.pamatnik-terezin.cz. Dostupná je také placená verze, v rámci které si mohou návštěvníci projít model s živým průvodcem a dostat tak plnohodnotnou alternativu ke klasické prohlídce. Podle autorů projektu nemá rozsah 3D modelu konkurenci ani v tuzemsku, ani v zahraničí.

Prohlášení FŽO kandidát do Rady ČT Pavel Černocký

Prohlášení FŽO kandidát do Rady ČT Pavel Černocký

Federace židovských obcí v České republice je znepokojena, že do užšího výběru osob, ze kterých bude Poslanecká sněmovna volit nové členy Rady České televize, postoupil i Pavel Černocký. Tento kandidát v rozhovoru pro Parlamentní listy z 3. března 2020 uvedl: „Bojím se vlády ´židoliberálů´, nikým nevolených, ale disponujících obrovským kapitálem.“ Je to výrok, který naplňuje znaky definice antisemitismu, přijaté Poslaneckou sněmovnou, a jen dokresluje obecnější názorové ukotvení Pavla Černockého, jak je prezentuje v různých médiích. Federace židovských obcí v České republice považuje Pavla Černockého za zcela nevhodného kandidáta pro volbu člena Rady České televize.

Připojujeme se k výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“

Připojujeme se k výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“

V pondělí 22. března se ve 12:00 hodin po celé republice bude držet minuta ticha za oběti pandemie COVID-19.

Podpořte projekt obnovy synagogy v Polici

Podpořte projekt obnovy synagogy v Polici

Rádi bychom Vás požádali o udělení hlasu a podpoření této akce v anketě Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020. Hlasování probíhá v termínu od 1. března 2021 do 31. března 2021, a to elektronicky na webových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, a dále prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v únorovém čísle novin Kraje Vysočina.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Ve středu 27. ledna 2021 se již po šestnácté uskutečnilo v prostorách Valdštejnského paláce v Praze vzpomínkové setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Setkání uspořádali Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR, záštitu nad ním převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. 1. 2021

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. 1. 2021

Dne 27. ledna si připomeneme 76. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). V České republice je tento den již od roku 2004 Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, v roce 2005 byl 27. leden vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním dnem uctění památky obětí holocaustu.
Dne 27. ledna 2021 se uskuteční tři významné vzpomínkové akce v Praze, Terezíně a Jeruzalémě. Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a s ohledem na krizové opatření Vlády ČR proběhnou v online prostoru, přístupné tak více zájemcům.