Aktuality

Průvodce svátkem Pesach pro rok 5779

Průvodce svátkem Pesach pro rok 5779

Součástí Průvodce je seznam povolených a zakázaných potravin a jiných výrobků.
Pesach kasher ve-sameach

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče HAGIBOR

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka  Domova sociální péče HAGIBOR

Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor (DSPH). Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 31. 5. 2019 do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Archa v Brněnci

Archa v Brněnci

Ve středu 20. února 2019 jsme na Židovské radnici v Praze pořádali ve spolupráci s Nadačním fondem Archa besedu se zakladatelem a předsedou Nadačního fondu Archa Dr. Danielem Löw-Beerem.

Česká premiéra dokumentárního filmu „Who Will Write Our History“

Česká premiéra dokumentárního filmu „Who Will Write Our History“

Česká premiéra dokumentárního filmu „Who Will Write Our History“ o ilegálním dokumentačním projektu, později známého pod kódovým označením „Oneg Shabbat“ či „Podzemní archiv varšavského ghetta“ proběhla v kině Ponrepo 28. ledna 2019, projekci uspořádala Federace židovských obcí v ČR.

HOLIDAY WORLD + PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

HOLIDAY WORLD + PAMÁTKY-MUZEA-ŘEMESLA

Ve dnech 21. – 24. února 2019 se bude konat již 28. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu  HOLIDAY WORLD v areálu holešovického Výstaviště v Praze. Jde o nejvýznamnější akci svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. I v roce 2019 se na veletrhu představí téměř celý svět. Chybět nebudou národní turistické centrály tradičních evropských zemí i vzdálených destinací, jako Ameriky, Asie nebo Afriky. Na turistické zážitky budou lákat regiony České republiky, aktuální nabídku zájezdů do celého světa nabídnou desítky …

Vzpomínkové setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Vzpomínkové setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

V pátek 25. ledna 2019 se již po čtrnácté uskutečnilo v prostorách Valdštejnského paláce v Praze vzpomínkové setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Setkání uspořádali Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR, záštitu nad ním převzal předseda Senátu Jaroslav Kubera. Ten ve svém úvodním projevu m. j. řekl: „antisemitismus je snaha přenést zodpovědnost, vinu na někoho jiného a jeho za to trestat. Proto se vždy ostře stavím se svými kolegy proti projevům antisemitismu, ať ho provádějí v rámci vládní politiky v Teheránu či v Irsku nebo u nás doma.“

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu PČR 25. 1. 2019

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu PČR 25. 1. 2019

Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu pořádají ve spolupráci s Kanceláří Senátu ČR letos již po čtrnácté vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.

E-learning pro dospělé

E-learning pro dospělé

V únoru se zahajují nové kurzy e-learningového programu Lauderových škol pro dospělé – „Býti českým židem“ (Martin Šmok) a „Všední den v životě žida“ (rabín Štěpán Kliment).

Církve a náboženské společnosti k další snaze o prosazení restitučního zdanění

Církve a náboženské společnosti k další snaze o prosazení restitučního zdanění

Česká biskupská konference (ČBK), Ekumenická rada církví (ERC) a Federace židovských obcí (FŽO) vydávají prohlášení ke čtvrteční snaze o prosazení zdanění tzv. církevních restitucí na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Text výzvy poslancům a veřejnosti zveřejňujeme v plném znění.

Nový průvodce košer potravinami pro Českou republiku 5779 (2018/2019)

Nový průvodce košer potravinami pro Českou republiku 5779 (2018/2019)

Aktualizovaný průvodce košer potravinami pro Českou republiku pro rok 5779 (2018-2019) je k dispozici ke stažení v sekci Juadismus – dokumenty ke stažení. Průvodce vydává rabinát Židovské obce Praha.
Průvodce je rozdělen na dvě části:
1/ produkty pod dozorem rabinátu ŽOP
2/ zahraniční produkty
PRŮVODCE KOŠER POTRAVINAMI 5779 (PRODUKTY POD DOZOREM RABINÁTU ŽOP)

PRŮVODCE KOŠER POTRAVINAMI 5779 (ZAHRANIČNÍ PRODUKTY)