Aktuality

Připojujeme se k výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“

Připojujeme se k výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“

V pondělí 22. března se ve 12:00 hodin po celé republice bude držet minuta ticha za oběti pandemie COVID-19.

Podpořte projekt obnovy synagogy v Polici

Podpořte projekt obnovy synagogy v Polici

Rádi bychom Vás požádali o udělení hlasu a podpoření této akce v anketě Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020. Hlasování probíhá v termínu od 1. března 2021 do 31. března 2021, a to elektronicky na webových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, a dále prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v únorovém čísle novin Kraje Vysočina.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Ve středu 27. ledna 2021 se již po šestnácté uskutečnilo v prostorách Valdštejnského paláce v Praze vzpomínkové setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Setkání uspořádali Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR, záštitu nad ním převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. 1. 2021

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. 1. 2021

Dne 27. ledna si připomeneme 76. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). V České republice je tento den již od roku 2004 Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, v roce 2005 byl 27. leden vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním dnem uctění památky obětí holocaustu.
Dne 27. ledna 2021 se uskuteční tři významné vzpomínkové akce v Praze, Terezíně a Jeruzalémě. Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a s ohledem na krizové opatření Vlády ČR proběhnou v online prostoru, přístupné tak více zájemcům.

We Remember

We Remember

Ve středu 20. ledna zahájí Světový židovský kongres kampaň #WeRemember. Kampaň je připomínkou k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a snaží se využít sílu digitálních médií k šíření znalostí a povědomí o holocaustu.

Pomoc znamenala život / Online projekce dokumentů

Pomoc znamenala život / Online projekce dokumentů

Tři filmy, tisíce osudů. Falešné pasy chránící před vyhlazovacími tábory. Ženy, které s nasazením vlastního života pomáhaly pronásledovaným Židům. Pohled na Varšavu rozdělenou ghettem na dvě poloviny, které teď opět srůstají.

Prohlášení

Prohlášení

Federace židovských obcí a Nadační fond obětem holocaustu odsuzují exemplární zneužití a relativizaci symbolu holocaustu spojenou s utrpením miliónů lidí. Je evidentní, že je třeba naši společnost neustále vzdělávat a doporučit všem, co se k tak nízkým projevům uchylují, navštívit místa spojená s nacistickou genocidou u nás i v zahraničí. Děkujeme všem, kteří veřejně tyto projevy odsoudili během dnešního šabatu.

PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU ROŠ CHODEŠ 2021

PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU ROŠ CHODEŠ 2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přejeme vše dobré v novém kalendářním roce. Doufáme, že nám i nadále zachováte svou přízeň, které si velmi vážíme. Nové předplatitele srdečně vítáme.

■ Roční předplatné do ČR stojí 480 Kč; do Evropy 800 Kč (nebo ekvivalent v EUR) a do zámoří 1000 Kč (nebo ekvivalent v příslušné měně). Časopis zasíláme poštou v neprůhledných obálkách.
■ Roční zasílání v elektronické podobě kamkoli stojí 300 Kč.
■ Současně s platbou zašlete objednávku, v níž laskavě uveďte své jméno a adresu; v případě elektronického zasílání i svůj e-mail….

Projekt židovské zvyky a tradice 2020

Projekt židovské zvyky a tradice 2020

Federace židovských obcí v ČR se snaží rozvíjet a podporovat nejrůznější programy pro děti a mládež. Hlavními cíli těchto aktivit je zvýšení úrovně židovského vzdělání a posílení židovské identity u nejmladší generace židovské komunity. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci z důvodu pandemie onemocnění Covid–19 nabídla FŽO v roce 2020 širokou škálu programů pro danou cílovou skupinu. Většina programů se přesunula do online prostředí.

PODPOŘTE ZÁCHRANU CENNÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

PODPOŘTE ZÁCHRANU CENNÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

Nadační fond Zecher, založený Federací ŽO v ČR pro záchranu židovských památek v České republice v září 1999, vstupuje letos do třetího desítiletí své existence. Mezi památkové objekty, které byly jeho zásluhou zachráněny a rekonstruovány, patří například synagoga v Dolních Kounicích vystavěná v letech 1652–1656, synagoga v Úštěku z roku 1794 nebo synagoga v Polné z roku 1683. S přispěním fondu byly rovněž opraveny devastované hřbitovy, například v Budyni nad Ohří nebo v Úštěku.