Projekt židovské zvyky a tradice 2023

Náplní práce manažera projektů pro děti a mládež při FŽO je plánování a organizace volnočasových i vzdělávacích programů pro děti, mládež a mladé dospělé. Komunikace a spolupráce se židovskými obcemi a přidruženými organizacemi, trénink a vzdělávání Madrichů a další projekty, jako například letní tábor Szarvas nebo Taglit a to včetně organizace těchto programů od počátečních příprav, přes přihlášky až po finální realizaci.

Pro FŽO je důležité mít kvalitní vzdělání pro mladé lidi, kteří se starají o programy pro děti, a proto byl vytvořen program Hadracha, série kurzů, zaměřených na „leadership“, dovednosti a vytváření programů v židovském prostředí. Program Hadracha je určen pro mládež a mladé dospělé ve věku 15-21 let. Madrichové (vedoucí programů neformálního vzdělávání pro děti), se s lektory Hadrachy setkávají jedenkrát za měsíc v Praze a dvakrát ročně se scházejí na jarním a podzimním semináři. Program Hadracha se převážně soustředí na různé podoby neformálního vzdělávání, výuku o judaismu a další praktické dovednosti, jako třeba práce s dětmi a mládeží, komunikace, vystupování na veřejnosti, řešení problémů v kolektivech a mnohé další.

Hlavní výstupy projektu:

Nepravidelné programy – oslavy židovských svátků – výtvarné a tvořivé dílny pro děti

Projekt zahrnoval setkávání a oslavy v období hlavních židovských svátků. Program byl realizován ve spolupráci s Třígeneračním centrem při židovské obci Praha a Lauderovými školami. Nepravidelných programů se účastnilo v průměru 30 dětí ve věku 3–13 let. Programy připravovali naši madrichové volnočasových aktivit.

Pravidelné programy pro děti a mládež

Výuka judaismu a židovských tradic pro děti od 12 let – pravidelná setkání během školního roku. Každé setkání bylo zaměřeno na různé aspekty židovských zvyků a tradic. Na jaře a na podzim v rámci této aktivity proběhl víkendový výjezd a společně jsme navštívili židovské obce mimo Prahu. V květnu jsme zavítali na ŽO do Olomouce a v listopadu jsme strávili šabat na židovské obci v Brně.

Hadracha – vzdělávací a tréninkový program pro mladé ve věku 15-21 let, měsíční setkání madrichů s lektory, setkání probíhala online na Zoomu a také prezenčně v Praze. V rámci této aktivity jsme také uskutečnili dva víkendové výjezdy.

Šábesy pro děti a jejich rodiče – jedenkrát za měsíc oslava svátku v pátek, ve spolupráci s Třígeneračním centrem při Židovské obci v Praze a Lauderovými školami.

Prázdninový program pro děti

Děti z českých židovských komunit ve věku 7-18 let a šest madrichim z projektu Hadracha se zúčastnili mezinárodního tábora v maďarské Szarvasi, který se uskutečnil v termínu v termínu 9. – 21. červenec 2023.

Příměstský tábor  v Praze  proběhl v termínu 24. – 28. července. Tábora v Praze se zúčastnilo 20 dětí.

Pobytového tábora, který proběhl v termínu 20. – 29. srpna v rekreačním zařízení Zaječov ve Středních Čechách se zúčastnilo se ho 50 dětí a 20 osob doprovodu (vedoucí, zdravotník, kuchař, mašgiach, závozník, ochranka). Pobyt byl určen jak pro děti židovské, tak pro děti, které nemají zkušenost s židovskou tradicí, ale mají zájem ji poznat.

Dopady projektu:

Cílem projektu bylo zajistit celoroční volnočasový program pro děti a mládež z židovské komunity, kde se děti hravou formou vzdělávaly a společně trávily čas.

Dalším z cílů bylo udržování a rozvíjení přátelských vztahů mezi dětmi, navazování nových sociálních kontaktů a zároveň snaha o posilování vlastní židovské identity, předávání židovské tradice a péče o budoucnost a rozvoj naší komunity.

Otevřeností a výchovou o tradicích židovského života chceme působit proti možnému antisemitismu.

Programy FŽO jsou významně podporovány Ministerstvem školství a mládeže, Magistrátem hl. města Prahy, Joint Distibution Committee, Židovskou obcí v Praze, Nadačním fondem obětem holocaustu a individuálními dárci. 

 

 

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt židovské zvyky a tradice 2023

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.