Ve středu 23. listopadu se uskutečnil pátý ročník Červené středy

V České republice tuto mezinárodní iniciativu, která začala ve Velké Británii v roce 2016, pořádají Česká biskupské konference, Ekumenické rada církví a Federace židovských obcí.

Pronásledované pro víru si lidé připomněli načerveno nasvícenými budovami po celé zemi, celkem se jich letos rozzářilo 135. Šlo nejen o katedrály, kostely, sbory či synagogy, ale také veřejné instituce jako divadla, koncertní síně či školy.

Letní programy pro děti a mládež při FŽO

Letního tábora Machanejnu se v termínu od 14. do 21. srpna zúčastnilo padesát čtyři táborníků a praktikantů za doprovodu deseti madrichů, společně jsme navštívili táboriště Kovářka v malebné krajině Jižních Čech. Téma tábora „Putování pouští“ posloužilo zkušeným madrichim a praktikantům z projektu Hadracha jako inspirace pro tvorbu vzdělávacích peulot a poutavých programů. V roce 2023 se na Vás budeme těšit ve větším počtu v novém tábořišti.

Červená středa – společně za víru a svobodu

Smyslem iniciativy Červená středa (Red Wednesday) je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.
Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR připojuje k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Letošní 5. ročník mezinárodní iniciativy Červená středa se v České republice uskuteční 23. listopadu. 

Nová ředitelka Židovského muzea v Praze

Novou ředitelkou Židovského muzea v Praze byla jmenována Pavla Niklová. Celý profesní život se věnovala práci ve významných uměleckých organizacích. Zaměřuje se na koncepci, produkci a propagaci inovativních programů, které podporují multidisciplinární spolupráci. V letech 1984–1989 absolvovala na Filozofické fakultě UK v Praze obor čeština a angličtina (magisterské studium). Vzdělání si doplnila na seminářích ve Velké Británii (Kulturní politika a management, University of Warwick, 1994) a v USA (Koncepce a praxe fundraisingu, etika a legislativa neziskových organizací, plánované dárcovství, plánování speciálních akcí, Heyman Center for Philanthropy and Fundraising, New York University, 2013).

NOA seminář

Prohlídkou Španělské a Staronové synagogy jsme zakončili dvoudenní seminář „Čeští Židé – historie a kultura, soužití menšiny s většinovou společností, odkaz pro dnešek.“ Na úvod semináře přivítal účastníky předseda FŽO Petr Papoušek slovy …„památky jsou důležitým prvkem ve vzdělávání a zprostředkování informací o židovské komunitě, o historii, kultuře, výzvou k respektu a toleranci.“ Seminář byl určen pro průvodce, správce památek a všechny ty, kteří o židovské památky pečují nebo se o ně zajímají a kterým tímto děkujeme za spolupráci.
Seminář jsme organizovali ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze  a díky iniciativě a finanční podpoře Evropské asociace pro zachování a propagaci židovské kultury v rámci projektu NOA.

Mezinárodní setkání zvláštních zmocněnců a koordinátorů boje proti antisemitismu

Ve středu 2. listopadu 2022 jsme v Praze hostili mezinárodní setkání zvláštních zmocněnců a koordinátorů boje proti antisemitismu organizované Světovým židovským kongresem.

Dvoudenní seminář

V rámci evropského projektu NOA (Networks Overcoming Antisemitism) pořádáme ve spolupráci s European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage  a Židovským muzeem v Praze dvoudenní seminář Čeští Židé – historie a kultura, soužití menšiny s většinovou společností, odkaz pro dnešek.

Židovský hřbitov v Rabí, okr. Klatovy, záchranné práce na náhrobcích s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti

Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 450 tis. Kč se v r. 2022 ve významném rozsahu uskutečnily záchranné kamenické a restaurátorské práce na 130 náhrobcích židovského hřbitova v Rabí. Téměř všechny byly totiž v letech 1939-1989 nějakým způsobem poškozeny, ať již nacisty, tak i pozdějším vandalismem a následně též nežádoucími účinky eroze. Několik novodobých náhrobků bylo v minulosti dokonce odcizeno.  

Vyjádření k incidentu v Bratislavě

S velkým znepokojením sledujeme tragickou událost, ke které došlo tuto středu v Bratislavě. Útočníka hnala široká nenávist. Na Twitteru zveřejnil manifest „Volání do zbraně“ s extremistickými názory na Židy s apelem k násilí proti Židům a LGBT komunitě. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám a pozůstalým. Dlouhodobě varujeme před tolerancí projevů nesnášenlivosti ve společenském prostoru a na sociálních sítích, které vždy takové události předchází.
Sdílíme vyjádření Richarda Dudy, předsedy Ústředního svazu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Festival izraelského filmu KOLNOA 2022

Na konci října čtyřdenní výlet do izraelské historie, současnosti i budoucnosti? Proč ne. Stačí nechat oči otevřené a zhasnout světla. Ve dnech 20.–23. října 2022 proběhne již 6. ročník festivalu izraelského filmu KOLNOA.