Připojujeme se k výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“

V pondělí 22. března se ve 12:00 hodin po celé republice bude držet minuta ticha za oběti pandemie COVID-19.

Podpořte projekt obnovy synagogy v Polici

Rádi bychom Vás požádali o udělení hlasu a podpoření této akce v anketě Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2020. Hlasování probíhá v termínu od 1. března 2021 do 31. března 2021, a to elektronicky na webových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/, a dále prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v únorovém čísle novin Kraje Vysočina.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Ve středu 27. ledna 2021 se již po šestnácté uskutečnilo v prostorách Valdštejnského paláce v Praze vzpomínkové setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Setkání uspořádali Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR, záštitu nad ním převzal předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. 1. 2021

Dne 27. ledna si připomeneme 76. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). V České republice je tento den již od roku 2004 Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, v roce 2005 byl 27. leden vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním dnem uctění památky obětí holocaustu.
Dne 27. ledna 2021 se uskuteční tři významné vzpomínkové akce v Praze, Terezíně a Jeruzalémě. Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a s ohledem na krizové opatření Vlády ČR proběhnou v online prostoru, přístupné tak více zájemcům.

We Remember

Ve středu 20. ledna zahájí Světový židovský kongres kampaň #WeRemember. Kampaň je připomínkou k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu a snaží se využít sílu digitálních médií k šíření znalostí a povědomí o holocaustu.

Pomoc znamenala život / Online projekce dokumentů

Tři filmy, tisíce osudů. Falešné pasy chránící před vyhlazovacími tábory. Ženy, které s nasazením vlastního života pomáhaly pronásledovaným Židům. Pohled na Varšavu rozdělenou ghettem na dvě poloviny, které teď opět srůstají.

Prohlášení

Federace židovských obcí a Nadační fond obětem holocaustu odsuzují exemplární zneužití a relativizaci symbolu holocaustu spojenou s utrpením miliónů lidí. Je evidentní, že je třeba naši společnost neustále vzdělávat a doporučit všem, co se k tak nízkým projevům uchylují, navštívit místa spojená s nacistickou genocidou u nás i v zahraničí. Děkujeme všem, kteří veřejně tyto projevy odsoudili během dnešního šabatu.

PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU ROŠ CHODEŠ 2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přejeme vše dobré v novém kalendářním roce. Doufáme, že nám i nadále zachováte svou přízeň, které si velmi vážíme. Nové předplatitele srdečně vítáme.

■ Roční předplatné do ČR stojí 480 Kč; do Evropy 800 Kč (nebo ekvivalent v EUR) a do zámoří 1000 Kč (nebo ekvivalent v příslušné měně). Časopis zasíláme poštou v neprůhledných obálkách.
■ Roční zasílání v elektronické podobě kamkoli stojí 300 Kč.
■ Současně s platbou zašlete objednávku, v níž laskavě uveďte své jméno a adresu; v případě elektronického zasílání i svůj e-mail….

Projekt židovské zvyky a tradice 2020

Federace židovských obcí v ČR se snaží rozvíjet a podporovat nejrůznější programy pro děti a mládež. Hlavními cíli těchto aktivit je zvýšení úrovně židovského vzdělání a posílení židovské identity u nejmladší generace židovské komunity. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci z důvodu pandemie onemocnění Covid–19 nabídla FŽO v roce 2020 širokou škálu programů pro danou cílovou skupinu. Většina programů se přesunula do online prostředí.

PODPOŘTE ZÁCHRANU CENNÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

Nadační fond Zecher, založený Federací ŽO v ČR pro záchranu židovských památek v České republice v září 1999, vstupuje letos do třetího desítiletí své existence. Mezi památkové objekty, které byly jeho zásluhou zachráněny a rekonstruovány, patří například synagoga v Dolních Kounicích vystavěná v letech 1652–1656, synagoga v Úštěku z roku 1794 nebo synagoga v Polné z roku 1683. S přispěním fondu byly rovněž opraveny devastované hřbitovy, například v Budyni nad Ohří nebo v Úštěku.