Mezinárodní setkání zvláštních zmocněnců a koordinátorů boje proti antisemitismu

Ve středu 2. listopadu 2022 jsme v Praze hostili mezinárodní setkání zvláštních zmocněnců a koordinátorů boje proti antisemitismu organizované Světovým židovským kongresem.

Dvoudenní seminář

V rámci evropského projektu NOA (Networks Overcoming Antisemitism) pořádáme ve spolupráci s European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage  a Židovským muzeem v Praze dvoudenní seminář Čeští Židé – historie a kultura, soužití menšiny s většinovou společností, odkaz pro dnešek.

Židovský hřbitov v Rabí, okr. Klatovy, záchranné práce na náhrobcích s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti

Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 450 tis. Kč se v r. 2022 ve významném rozsahu uskutečnily záchranné kamenické a restaurátorské práce na 130 náhrobcích židovského hřbitova v Rabí. Téměř všechny byly totiž v letech 1939-1989 nějakým způsobem poškozeny, ať již nacisty, tak i pozdějším vandalismem a následně též nežádoucími účinky eroze. Několik novodobých náhrobků bylo v minulosti dokonce odcizeno.  

Vyjádření k incidentu v Bratislavě

S velkým znepokojením sledujeme tragickou událost, ke které došlo tuto středu v Bratislavě. Útočníka hnala široká nenávist. Na Twitteru zveřejnil manifest „Volání do zbraně“ s extremistickými názory na Židy s apelem k násilí proti Židům a LGBT komunitě. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám a pozůstalým. Dlouhodobě varujeme před tolerancí projevů nesnášenlivosti ve společenském prostoru a na sociálních sítích, které vždy takové události předchází.
Sdílíme vyjádření Richarda Dudy, předsedy Ústředního svazu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Festival izraelského filmu KOLNOA 2022

Na konci října čtyřdenní výlet do izraelské historie, současnosti i budoucnosti? Proč ne. Stačí nechat oči otevřené a zhasnout světla. Ve dnech 20.–23. října 2022 proběhne již 6. ročník festivalu izraelského filmu KOLNOA.

Evropský den židovské kultury 2022

Na první zářijovou neděli připadá letos již dvacátý druhý ročník Evropského dne židovské kultury, jehož cílem je sblížení židovské a nežidovské společnosti a zároveň ochrana židovského kulturního dědictví. Každý ročník má společné téma, které je jakýmsi pojítkem aktivit všech účastnických zemí. Letošním tématem je „Obnova“.

Státní návštěva prezidenta Státu Izrael

V pondělí 11. června 2022 se na pozvání prezidenta Miloše Zemana uskutečnila státní návštěva prezidenta Státu Izrael Jicchaka Herzoga s chotí Michal Herzog v České republice.

Federace židovských obcí v České republice hledá kandidáty na funkci ředitele/ředitelky Židovského muzea v Praze

V říjnu 2022 uplyne funkční období současného ředitele Židovského muzea v Praze (ŽMP). Pro správní radu ŽMP to znamená vybrat a jmenovat ředitele/ředitelku (dále jen generické maskulinum ředitel) pro další pětileté funkční období, které může být dále prodlouženo.
Federace židovských obcí v ČR (FŽO) jako jeden ze dvou zakladatelů ŽMP má právo navrhnout správní radě ŽMP kandidáty na funkci ředitele ŽMP. FŽO správní radě ŽMP navrhne kandidáta nebo kandidáty na základě následujícího řízení.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2021

Federace židovských obcí v ČR zaznamenala v roce 2021 celkem 1 128 antisemitských incidentů. To je o 254 více, než v roce 2020, kdy bylo zaznamenáno 874 incidentů, což představuje 29% nárůst.

Zástupci židovských komunit z celého světa se sjeli do Prahy na zasedání výkonného výboru Světového židovského kongresu (WJC)

V úvodním projevu předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek zmínil přípravu národní strategie boje proti antisemitismu, na které pracují ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí společně se židovskými organizacemi. Strategie se bude soustředit na tři oblasti a to na prevenci a potírání všech forem antisemitismu, ochranu a rozvoj židovského života a třetím bodem je podpora vzdělávání o židovské historii a kultuře, výzkum a památka obětí holokaustu. Strategie by měla být představena letos v listopadu v rámci nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU. Předseda Papoušek rovněž poděkoval premiérovi Petru Fialovi a celé české vládě za vyjádření podpory a pomoc Ukrajině.