Nicholas Winton

Ve 106 letech zemřel sir Nicholas George Winton. Nositel Řádu bílého lva v předvečer druhé světové války zachránil 669 židovských dětí před nacisty, když z Prahy organizoval jejich odjezdy do Velké Británie. Nechť je jeho památka požehnáním.

Na památku lednických židů

Od druhé poloviny 17. století až do nacistické perzekuce žila v Lednici poměrně početná židovská menšina, která měla svou vlastní malou čtvrť nedaleko zámku, synagogu, rituální lázeň a také hřbitov. Jediným dokladem jejich tři století trvající přítomnosti je dnes už jen židovský hřbitov ze 17. století. Náhrobky byly sice v roce 1980 zlikvidovány a pozemek byl upraven na park, ale v loňském roce se vedení lednické obce a Federace židovských obcí dohodly, že několik původních náhrobních kamenů, které se dochovaly, bude …

Festival DNY JERUZALÉMA

Dny Jeruzaléma / Days of Jerusalem jsou unikátním mezinárodním festivalem, který má v České republice již svou tradici. Jedná se o festival multižánrový, zaměřený na různé skupiny publika a všechny věkové kategorie, jenž zahrnuje tanec, hudbu, vizuální umění, film, či kulinářské umění. Cílem festivalu je přiblížit realitu města, které je přes propast vzdálenosti i věků intimně provázáno s evropskou kulturou. Pouto, které nejspíš nejlépe dokáží vyjádřit tamní umělci. Dny Jeruzaléma jsou apolitickou multikulturní akcí a dávají prostor jeruzalémským tvůrcům rozličných vyznání i národností. Festival si tedy klade za cíl posloužit jako platforma pro setkání, diskusi a konfrontaci pestrého spektra….

JudaFest 2015

neděli 21. června 2015 od 13. do 20. hodiny proběhne na pražském Náměstí Míru čtvrtý ročník „veletrhu“ českých židovských organizací – JudaFest. Po velkém úspěchu v loňském roce bude tato nevýdělečná akce opět určena nejširší veřejnosti. Pro židovskou komunitu je to jedinečná příležitost, jak se prezentovat jako živá součást české společnosti a nikoli jako marginální skupinka vnímaná obvyklým prizmatem více či méně tragické minulosti. Organizátorem JudaFestu je tradičně Česká unie židovské mládeže, finančním příspěvkem akci znovu podpořil Nadační fond obětem holocaustu…

Pozvánka

Město Příbram a Federace židovských obcí v ČR Vás zvou na slavnostní odhalení POMNÍKU OBĚTEM HOLOKAUSTU V PŘÍBRAMI ve středu 3. června 2015 od 10 hodin v Parku přátelství v Příbrami I, poblíž místa, kde stávala příbramská synagoga. Pomník byl vytvořen k připomenutí památky příbramských a březohorských Židů zavražděných v nacistických koncentračních táborech, a také jako připomínka synagogy zbořené v roce 1969. Pomník odhalí starosta města Příbrami a místopředseda Federace židovských obcí v ČR za účasti…

HAKOACH VIKTORCUP 2015

Viktorcup 2015 je na spadnutí! Přesné datum akce je 12. 4. 2015 na adrese Jeremiášova 2, Praha 5. Soutěžit se bude ve stolním tenise, squashi a badmintonu. Vítězové ve stolním tenise si odnesou historické putovní poháry. Jelikož se turnaj bude konat v úplně novém sportovním centru, je nutnou podmínkou sálová obuv. Na závěr turnaje je připraveno pohoštění. Startovné 150,-/200,- Kč (člen/nečlen Hakoach) bude vybíráno na místě. Pozvěte své známé a kamarády a přijďte si zahrát!

Pozvánka – Mechanchim

Nadační fond obětem holocaustu si vás dovoluje pozvat na M e c h a n c h i m, 3. vzdělávací seminář pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací s předními zahraničními přednášejícími. Seminář se uskuteční 23. a 24. března 2015 ve 3. patře ŽOP, Maiselova 18, Praha 1. Program v pondělí 23. 3. je určen především pro učitele židovských škol, školek a lektory dětských vzdělávacích programů. Program v úterý 24. 3. pak učitelům a lektorům kulturních a vzdělávacích programů v …

Prohlášení vedoucích představitelů Židovských obcí zemí Visegrádské čtyřky

Z iniciativy předsedy MAZSIHISZ se ve dnech 23. a 24 února 2015 sešli v Budapešti vedoucí představitelé Židovských obcí zemí Visegrádské čtyřky. Účastníky byli Richard Duda, člen představenstva a Martin Kornfeld, tajemník Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku, Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice, Lesław PIszewski, předseda Svazu židovských náboženských obcí v Polsku, András Heisler, prezident a Péter Kunos, výkonný ředitel Federace židovských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ). V zájmu posílení užší spolupráce mezi Židovskými obcemi „Visegrádu“ se …

Večerní čtení poezie ve španělské synagoze

Srdečně Vás zveme na první večerní čtení poezie ve španělské synagoze v Praze U Staré školy 1, 110 00 Praha 1. V sobotu 7. března 2015 v 18.00 hodin recitují básně Daniela Mellera – Hana Ornestová, Jaroslav Gillar a autory večerem hudebně provází Peter Gyori. Úvodní slovo přednese Albert Oesterreicher, předseda správní rady Bejt Praha, otevřené židovské komunity, která organizuje vzdělávací, kulturní a náboženské programy. Vstup dobrovolný. Těšíme se na Vás.

Zabij Žida, posílíš mír – Jan Fingerland

V Londýně prý před časem zbili muže, který pracoval jako chodící reklama kouzelnického obchodu. Jeho černý plášť a klobouk útočníky svedly k mylnému závěru, že by to snad mohl být Žid. Byl v tom nevinně, Žid nebyl. I když jde o tragikomickou příhodu, skrývá se za ní mnohem závažnější jádro. Sedmdesát let po válce se Evropa opět stává nebezpečným územím pro každého, kdo někomu připomíná Žida. Ne že by se současná situace dala srovnávat s dobou nacismu…