Aktuality

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Ve středu 5.září 2012 v 17 hodin se uskuteční v zasedacím sále Židovské radnice (3.patro) na Maiselově ulici č.18 v Praze 1 slavnostní přivítání reprezentační publikace s názvem Brány spravedlivých. Synagogy Moravy, Slezska a Čech, jejímiž autory jsou Ludmila Hájková (fotografie) a Jaroslav Klenovský (text a kresby). V důsledku historického vývoje se může Česká republika pochlubit značným počtem a kvalitou dochovaných židovských památek, mimo jiné zde existuje na 150 synagog různého stáří, architektonického stylu, využití a stupně zachování….

Prohlášení

Prohlášení

Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí vyjadřují své silné znepokojení nad situací a společenskou atmosférou kolem zákona, který řeší částečné narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským společnostem. Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České sociálně demokratické strany, vedená mj. i pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým…..

Prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí

Prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí

Projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi uvízlo při jednání ve Sněmovně Parlamentu ČR ve slepé uličce. Místo věcné diskuse se vytvořil prostor pro politický boj, z nějž se zcela vytratil morální aspekt a podstata věci, kterou je náprava křivd, spáchaných komunistickým režimem. Parlamentní půda se proměnila v jakousi tribunu, ve které jsou církvím a náboženským společnostem dokonce podsouvány nejrůznější nečestné pohnutky a jsou očerňovány z nepoctivosti. Jsou tak uráženi fakticky všichni věřící, žijící v naší zemi…….

Výstava o fotbale v terezínském ghettu

Výstava o fotbale v terezínském ghettu

Památník Terezín spolu s muzeem Beit Terezín (Izrael) pořádá ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Izraeli, Claims Conference, The Ted Arison Family Foundation a Hewlett Packard výstavu s názvem „Terezínská liga. Fotbal v terezínském ghettu“. Expozice zachycuje historii kopané v ghettu Terezín, která se v něm hrála v letech 1942-1944. V sedmičlenných týmech zde hráli amatérští, ale i profesionální fotbalisté, kterým přihlížely tisíce terezínských vězňů…

Terezínská tryzna

Terezínská tryzna

V neděli 20. května 2012 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Krajským úřadem Ústeckého kraje, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2012 převzala ministryně kultury…

Jom ha Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu

Jom ha Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu

Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy pořádají tradiční čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru, které se koná 18. 4. 2012 14-17 hodin na náměstí Míru v Praze. Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Podle Marty Malé, ředitelky NFOH, si veřejným čtením jmen jednotlivých obětí holocaustu připomínáme památku těch, kteří byli nespravedlivě diskriminováni a zavražděni v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech a upozorňujeme na projevy antisemitismu a rasismu v dnešní době.

Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století

Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století

Institut USC Shoah Foundation vyzývá pedagogy z celé České republiky, kteří se při práci se studenty věnují zkoumání předsudků, netolerance a fanatismu, k podání žádosti o účast v expertním vzdělávacím programu v Centru Vizuální Historie Malach v Praze. Program „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ je příležitostí k profesionálnímu růstu nejen pro pedagogy, ale také pro metodology a autory vzdělávacích materiálů. Jeho cílem je rozvíjet schopnost smysluplného a efektivního využití svědectví pamětníků ve vzdělávání…

Kondolence FŽO v ČR

Kondolence FŽO v ČR

Drazí přátelé, s rozhořčením a hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o zavraždění žáků a učitele Vaší školy. Modlíme se za duše zabitých a uzdravení zraněných. Očekáváme zprávu, že vrazi byli dopadeni a potrestáni. Sdělte prosím rodičům, příbuzným a jejich přátelům upřímnou soustrast všech Židů, žijících v České republice. Tato tragédie je i naší tragédií, Vaše bolest naší bolestí…..

Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Adam B. Bartoš uveřejnil na svých webových stránkách už ledacos. Jak sám uvedl, rád píše o věcech, kterým se jiní vyhýbají. V poslední době uveřejnil mimo jiné texty týkající se Židů a jejich působení v dějinách, ve společnosti, v politice, v kultuře… Protože je, jak říká, konzervativní, vychází ze starobylých, tradicí posvěcených argumentů, které mají dokázat, jak je toto působení Židů pro lidstvo zhoubné. Argumenty z Protokolů sionských mudrců a Hilsnerova procesu, konspirační mánie, tajná spiknutí, to vše zde najdeme …

Setkání v Senátu u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Setkání v Senátu u příležitosti Dne památky obětí holocaustu  a předcházení zločinům proti lidskosti

Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu pořádaly dne 27. ledna 2012 ve spolupráci s kanceláří Senátu Parlamentu ČR setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Záštitu nad slavnostním setkáním převzali Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a již tradičně Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, kteří pronesli své projevy k přítomným hostům. Každoročně se slavnostního setkání účastnili zástupci organizací, sdružujících bývalé vězně a vězenkyně koncentračních táborů a další …