PROJEKT O.P.S. ŽIVÁ PAMĚŤ – PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE

  • Žadatelé o příspěvek musí mít ke dni zahájení registrační lhůty, tj. k 11. 4. 2019 trvalé bydliště v České republice(státní příslušnost v době perzekuce nemá vliv na právo podat žádost o příspěvek).
  • Osvědčení dle zákona č. 255/1946, Sb. je při posuzování žádosti důležitým vodítkem, perzekuce jejich držitelů je považována automaticky za prokázanou.
  • Hlásit do projektu se mohou i osoby bez osvědčení dle zákona č. 255/1946, – pokud byly tyto osoby odškodněny v daných kategoriích, i jejich perzekuce  bude považována za prokázanou.
  • Ti, kteří o odškodnění u ČNFB v letech 2000-2001 vůbec nepožádali či jim bylo zamítnuto, se mohou rovněž přihlásit, jejich žádost bude posouzena individuálně.
  • Registrační lhůta trvá od 11.4.-31.8.2019, v případě, že nebudou vyčerpány všechny prostředky, bude prodloužena do 30. 9. 2019.
  • Příspěvek lze využít libovolně, dle individuálních potřeb příjemců, a jeho využití se následně nedokládá.
  • Příspěvky budou odesílány v zhruba týdenním intervalu tak, aby byla co nejmenší časová prodleva od obdržení přihlášky a odesláním platby.
  • Výplata příspěvků bude ukončena k 31. 10. 2019, poté nevyzvednuté příspěvky propadají.
  • Na příspěvek není právní nárok.
  • Nárok na podání žádosti nepřechází na pozůstalé osoby, pozůstalí mohou obdržet příspěvek pouze tehdy, zemře-li oprávněný/á žadatel/ka v době mezi podáním přihlášky a obdržením příspěvku.

PhDr. Darina Sedláčková
Zakladatelka a předsedkyně správní rady
Projektová koordinátorka
Živá paměť, o.p.s.
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
E-mail: sedlackova@zivapamet.cz
www.zivapamet.cz

Přílohy:

Kritéria paušální platby

Přihláška paušální platby

Dopis paušální platby 

 

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PROJEKT O.P.S. ŽIVÁ PAMĚŤ – PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.