Aktuality

Prohlášení

Prohlášení

Vzhledem k současné politické situaci považuje Federace židovských obcí v ČR  za nevhodnou návštěvu prezidenta Putina na vzpomínkových akcích u příležitosti Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. ledna 2015 v Praze a v Terezíně. Důvodem, proč Rada FŽO v ČR přijala na svém zasedání 17. prosince 2014 velkou většinou toto usnesení, je skutečnost, že režim, který nastolil a ztělesňuje Vladimir Putin, nedodržuje mezinárodní dohody, je agresivní navenek a okupuje silou území sousedního státu. Přejeme si, aby veřejnost věděla, …

Child Survivor Fund

Child Survivor Fund

Child Survivor Fund – jednorázová finanční podpora pro ty, kdo přežili holocaust jako děti Německý parlament na svém prosincovém jednání definitivně odsouhlasil finanční podporu pro ty, kteří přežili holocaust jako děti, a určil podmínky jejího čerpání. Pro všechny, kteří je splňují, není nutné žádné další potvrzení a bude jim jednorázově vyplacena finanční podpora ve výši 2500 EUR. FŽO byla o podmínkách informována na pracovní schůzce v Londýně dne 11. prosince 2014. Fond bude k dispozici od 1. ledna 2015. Finanční podpora je …

Roš chodeš prosinec 2014

Roš chodeš prosinec 2014

Prosincové číslo měsíčníku Roš chodeš zahrnuje rozhovor s dokumentaristou Adamem Drdou o jeho čerstvě vydávané knize o rodinném táboře v Osvětimi. Hovoří nejen o této práci, ale i obecně o vzpomínkách pamětníků nacistické a komunistické perzekuce, jež systematicky dokumentuje. ■■ Cestu na východ, konkrétně do hraničních oblastí Polska, Ukrajiny, Litvy, Běloruska a Moldávie a částečně i za svými rodinnými kořeny podnikla na počátku 90. let 20. století americká historička Anne Appelbaumová. Zkušenosti z tohoto těžce zkoušeného území zachytila osobitým pohledem, v němž se prolínají …

Fellowships at Paideia 2015-2016

Fellowships at Paideia 2015-2016

Paideia is currently accepting applications for fellowships to The Paideia One-Year Jewish Studies Program Features: Academic studies of Jewish text, culture, tradition and philosophy World-leading faculty from the top Israeli and European universities Traditional Hevruta text study methodology Applied project work in Informal Education and Community Leadership Networking in an open, international and pluralistic European environment Hebrew Ulpan in cooperation with Uppsala University Mid-year study trip to Israel in cooperation with Yad Vashem Follow-up programs and yearly conferences Access to …

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče HAGIBOR

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka  Domova sociální péče HAGIBOR

Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor (DSPH). Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 30. 1. 2015 do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Prohlášení

Prohlášení

K mnoha dotazům, které zazněly v souvislosti s dnešní zprávou o tom, že prezident Zeman pozval k účasti na připomínce 70. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz – Birkenau představitele vítězných mocností, uvádíme, že pořadatelem je Evropský židovský kongres. Vzpomínkové akce se budou konat 26. a 27. ledna 2015 v Praze a v Terezíně. První den se uskuteční Fórum „Let My People Live“, nad kterým převzal záštitu předseda Evropského parlamentu…

Pozvánka na benefiční koncert NFOH

Pozvánka na benefiční koncert NFOH

Srdečně Vás zveme na další z řady našich podzimních benefičních koncertů. Večer bude opět v rytmu romské hudby, tentokrát v podání kapel Bitumen Beat a Devles. Moderuje Ester Janečková. Vstupenky si můžete rezervovat na kontaktech uvedených na přiloženém plakátě. Přijďte si zatancovat a pobavit se s námi, zároveň tím podpoříte dobrou věc. Těšíme se na vás 13. listopadu 2014 v 19h v Baráčnické rychtě na Malé Straně.

Rabín GUSTAV SICHER

Rabín GUSTAV SICHER

Nakladatelství Sefer vydalo novou knihu, která dokumentuje život a osobnost rabína Gustava Sichera (1880–1960), poválečného vrchního zemského a pražského rabína, spoluautora prvního rabínského překladu Pěti knih Mojžíšových do češtiny, osobitého a statečného člověka. Vzpomínky na něj, které shromáždila a autorsky převyprávěla Zuzana Peterová, doplňuje Sicherova biografie od Daniela Polakoviče a řada unikátního dokumentů z archivů v Čechách a v Jeruzalémě; zařazeny jsou i fotografie, mj. vzácné snímky od Jana Lukase z padesátých let minulého století….

Evropský den židovské kultury

Evropský den židovské kultury

Evropský den židovské kultury se již téměř dvě desetiletí snaží široké veřejnosti v mnohých evropských městech zprostředkovat setkání s různými aspekty bohatého kulturního dědictví židovského národa. Jeho letošní téma zní Ženy a judaismus. Program v různých lokalitách naleznete zde….

Luach 5775 Židovský kalendář pro rok 2014/2015

Luach 5775 Židovský kalendář pro rok 2014/2015

Nový židovský diář (Luach) pro rok 5775 obsahuje tradičně přehled židovských svátků a význačných dní, týdenní židovský i občanský kalendář v češtině a hebrejštině, synagogální předpisy – minhagim, základní modlitby a požehnání v hebrejštině s českým překladem, adresář a informace o židovských obcích a organizacích. Luach 5775 je v prodeji na rabinátě ŽOP, FŽO a v redakci Roš chodeš za 70 Kč, ve vybraných knihkupectvích za doporučenou cenu 100 Kč. Při zaslání poštou bude k ceně 70 Kč účtováno poštovné …