Dopis pro NPÚ v Telči – Stolpersteine

Vážení, dovolte, abychom reagovali na článek „Památkářům v Třebíči vadí destičky v dlažbě připomínající zavražděné Židy“, publikovaný 23. 9. 2013 v Mladé frontě DNES na str. 1 příloha Vysočina, jakož i v internetové verzi na idnes.cz. Stanoviska Vašeho ústavu – pokud jsou Vaše vyjádření citována v článku správně – jsou pro nás zcela nepřijatelná. My rovněž ctíme genius loci mnoha míst, spojených s přítomností židovské komunity na našem území, v mnohých se snažíme o věrnou rekonstrukci synagog a hřbitovů, mj. v právě probíhajícím projektu revitalizace židovských památek…

Památky

Výstaviště v pražských Holešovicích nabídne 2. ročník veletrhu PAMÁTKY po úspěšném prvém ročníku! Navazuje se na velmi úspěšný loňský první ročník veletrhu, který reaguje na současnou aktuální potřebu specializovaných, úzce zaměřených odborných veletrhů typu B2B. Jednoznačně tematicky zaměřené veletrhy jsou pro vystavující firmy výhodnější, protože oslovují jasný a přehledný segment obdobně zaměřených návštěvníků. Téma regenerace historického dědictví je však svou mnoho vrstevností zároveň nesmírně bohaté a rozsáhlé……

Dny židovské kultury Olomouc 2013

Ústředním bodem šestého ročníku festivalu je Svět před katastrofou – výstava historických fotografických záběrů ze života krakovských Židů, kterou připravilo Mezinárodní centrum kultury v Krakově ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Polským institutem v Praze. Výstava byla po Krakově (2007) dosud reprízována v Norimberku (2008), Jeruzalémě (2009) a Londýně (2010). Všímá si každodenního života židovské společnosti v tehdejším Krakově. Za poklidnými scénami mírového života v době mezi válkami jakoby neexistovala budoucí evropská tragédie…

Slovo k novému roku 5774

Vážení přátelé, již na počátku září nastane období vysokých svátků, doba pokání a hledání usmíření. Rád bych v této souvislosti zmínil aktuální situaci týkající se takzvaných „protiromských pochodů“. V naší nedávné minulosti máme vlastní zkušenost, která začínala takovými malými pochody a skončila obrovskou tragédií. Lidé, kteří aktivně organizují tyto setkání, jsou pokračovatelé myšlenek nacismu. Naše komunita má povinnost upozorňovat na nebezpečí, která vyplývají z těchto idejí. Já doufám, že každý z nás, může i malým dílem, přispět k odsouzení rasismu, který …

Prohlášení

Federace židovských obcí v České republice odsuzuje výrok poslance Babáka ze strany Věci veřejné pronesený 14. 7. 2013 v pořadu České televize Otázky Václava Moravce v narážce na nové angažmá politika Jana Fischera. Zmíněné vyjádření, odrážející staré antisemitské stereotypy, bylo proneseno ve veřejném médiu v rámci politické debaty, a tím je dána jeho zvláštní nebezpečnost: dále radikalizuje politickou scénu, podněcuje protižidovské předsudky v české společnosti. Je přitom viditelné, že poslanec Babák měl uvedený výrok předem připraven a četl jej.  Takovýto …

Židovská obec v Praze zve opět všechny turisty i Pražany

Židovská obec v Praze zpřístupnila své objekty a zve všechny turisty i Pražany k návštěvě Staronové synagogy, k prohlídce Židovského muzea, na podvečerní program Vzdělávacího a kulturního centra v Maiselově ulici 15 i na koncerty ve Španělské synagoze. Na židovských ani památkových objektech, ani v prostorách běžně užívaných pro život komunity nedošlo k žádným škodám. Turistický provoz a servis fungují ve všech objektech a všichni jsou zváni na návštěvu židovské Prahy.

Protest – CERMAT

Vážený pane, obracíme se na Vás jako na činitele odpovědného za činnost CERMATu s důrazným protestem proti zařazení básně R. Malého „Vraní zpěvy“ do maturitního didaktického testu z českého jazyka a literatury. Báseň obsahuje ve svém závěru větu „je v tobě Žida půl a půlka esesáka“. Takový je možná po návštěvě koncentračního tábora pocit pisatele, ale členové české a moravské židovské komunity mají ve spojení se stejnými místy zcela jiné asociace: Byla to místa hromadného vraždění jejich nejbližších, místa nezměrné bolesti, kde bylo zcela jasné, kdo je obětí a kdo vrahem….

Terezínská tryzna

V neděli 19. května 2013 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Ústeckým krajem, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2013 převzala ministryně kultury ČR Alena Hanáková. Po nástupu čestné stráže a hudby bude tryzna v 10 hodin zahájena…

Odhalení památníku v Tršicích

Slavnostní odhalení památníku spravedlivým mezi národy a obětem holocaustu v Tršicích se uskuteční ve středu 10. dubna 2013. Hosté se sejdou v reprezentačních prostorách tršického zámku ve 13 hodin, v 13.20 hodin společně přejdou k památníku v centru obce a k vlastnímu odhalení památníku dojde ve 13.30 hodin

Terezínské hvězdy v Praze

Po Londýně a New Yorku přiváží slavný Nash Ensemble Terezínské hvězdy i do Prahy. Výjimečná dvoudenní akce se bude konat v pátek 12. dubna a sobotu 13. dubna vždy od 16:00 v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Rezidenční soubor londýnské Wigmore Hall Nash Ensemble s mimořádným ohlasem představil v Londýně a v New Yorku koncertní program složený z děl skladatelů uvězněných v Terezíně. Třetí destinací, kde se tento nevšední koncept terezínského víkendu uskuteční, bude Praha……