Prohlášení Česko-izraelské smíšené obchodní komory k rozhodnutí Soudního dvora EU týkajícího se povinnosti označování zboží z Judeje a Samaří, východního Jeruzaléma a Golanských výšin.

Nařízení stanoví povinnost na výrobku uvést údaj o zemi původu nebo místě provenience. V daném případě musí být nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům vykládáno tak, že na výrobcích z izraelských osad na okupovaném území musí být tato informace uvedena, aby nedošlo k uvedení spotřebitele v omyl.

Je nutné zdůraznit, že přijetí tohoto rozhodnutí nevzešlo z vakua. Jde zcela očividně o přímý výsledek dlouhodobé a nevybíravé kampaně hnutí vyzývající k bojkotu Státu Izrael, jeho občanů a zboží, které bylo jako antisemitské odsouzeno nejen německým Spolkovým sněmem, ale i Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Jeho dopad tak není možno hodnotit pouze ekonomicky, protože jeho důsledky jsou mnohem závažnější.

Představuje totiž pokračování uplatňování dvojitých standardů vůči Státu Izrael a jeho občanům, kterého jsme dlouhodobě svědky a který je na rozdíl od jiných států za stejnou praxi opakovaně
a nesrovnatelně ostřeji kritizován a nemístně sankcionován.

V době stále rostoucí rasové nesnášenlivosti v Evropě, z jejíchž jedním projevů je vyhrocený anti-izraelismus, je toto rozhodnutí také výrazem nepochopení izraelsko-palestinského sporu, které znemožňuje Evropě hrát jakoukoliv roli v jeho urovnání. Zároveň bohužel přispívá k jeho další polarizaci.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora přivítá a aktivně podpoří jakoukoliv iniciativu českého Parlamentu či vlády ke změně evropské legislativy a přístupu orgánů EU v dané otázce.

V Praze 18. listopadu 2019

Zdroj: Česko-izraelská smíšená obchodní komora

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prohlášení Česko-izraelské smíšené obchodní komory k rozhodnutí Soudního dvora EU týkajícího se povinnosti označování zboží z Judeje a Samaří, východního Jeruzaléma a Golanských výšin.

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.