Prohlášení

Federace židovských obcí v České republice odsuzuje výrok poslance Babáka ze strany Věci veřejné pronesený 14. 7. 2013 v pořadu České televize Otázky Václava Moravce v narážce na nové angažmá politika Jana Fischera. Zmíněné vyjádření, odrážející staré antisemitské stereotypy, bylo proneseno ve veřejném médiu v rámci politické debaty, a tím je dána jeho zvláštní nebezpečnost: dále radikalizuje politickou scénu, podněcuje protižidovské předsudky v české společnosti. Je přitom viditelné, že poslanec Babák měl uvedený výrok předem připraven a četl jej.  Takovýto …

Židovská obec v Praze zve opět všechny turisty i Pražany

Židovská obec v Praze zpřístupnila své objekty a zve všechny turisty i Pražany k návštěvě Staronové synagogy, k prohlídce Židovského muzea, na podvečerní program Vzdělávacího a kulturního centra v Maiselově ulici 15 i na koncerty ve Španělské synagoze. Na židovských ani památkových objektech, ani v prostorách běžně užívaných pro život komunity nedošlo k žádným škodám. Turistický provoz a servis fungují ve všech objektech a všichni jsou zváni na návštěvu židovské Prahy.

Protest – CERMAT

Vážený pane, obracíme se na Vás jako na činitele odpovědného za činnost CERMATu s důrazným protestem proti zařazení básně R. Malého „Vraní zpěvy“ do maturitního didaktického testu z českého jazyka a literatury. Báseň obsahuje ve svém závěru větu „je v tobě Žida půl a půlka esesáka“. Takový je možná po návštěvě koncentračního tábora pocit pisatele, ale členové české a moravské židovské komunity mají ve spojení se stejnými místy zcela jiné asociace: Byla to místa hromadného vraždění jejich nejbližších, místa nezměrné bolesti, kde bylo zcela jasné, kdo je obětí a kdo vrahem….

Terezínská tryzna

V neděli 19. května 2013 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Ústeckým krajem, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2013 převzala ministryně kultury ČR Alena Hanáková. Po nástupu čestné stráže a hudby bude tryzna v 10 hodin zahájena…

Odhalení památníku v Tršicích

Slavnostní odhalení památníku spravedlivým mezi národy a obětem holocaustu v Tršicích se uskuteční ve středu 10. dubna 2013. Hosté se sejdou v reprezentačních prostorách tršického zámku ve 13 hodin, v 13.20 hodin společně přejdou k památníku v centru obce a k vlastnímu odhalení památníku dojde ve 13.30 hodin

Terezínské hvězdy v Praze

Po Londýně a New Yorku přiváží slavný Nash Ensemble Terezínské hvězdy i do Prahy. Výjimečná dvoudenní akce se bude konat v pátek 12. dubna a sobotu 13. dubna vždy od 16:00 v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Rezidenční soubor londýnské Wigmore Hall Nash Ensemble s mimořádným ohlasem představil v Londýně a v New Yorku koncertní program složený z děl skladatelů uvězněných v Terezíně. Třetí destinací, kde se tento nevšední koncept terezínského víkendu uskuteční, bude Praha……

Světlo porozumění

Koncert Světlo porozumění je unikátním hudebně-duchovním projektem, organizovaným od roku 2005 duchovním Španělské synagogy Peterem Gyorim. Každoročně se tak v centru Prahy koná událost, která je výjimečná svým obsahem i posláním. Ve svatostáncích dvou největších evropských monoteistických náboženství – ve Španělské synagoze a v kostele sv. Ducha, které spolu vzájemně sousedí na Starém Městě, se ve stejné době odehrává vystoupení umělců různých hudebních žánrů. V průběhu večera tak všichni interpreti předstupují před publikum v římskokatolickém kostele i v židovské synagoze….

Ulpan uvádí…

V lednu 2013 zahájil Ulpan nový projekt nazvaný Ulpan uvádí… Jedná se o sérii přednášek přibližujících posluchačům izraelskou kulturu i různé aspekty života v Izraeli. Každý měsíc jiné téma a jiný přednášející. Přednášky ohlášené na tento semestr se budou zabývat mimo jiné těmito tématy: izraelská literatura, film, izraelská kuchyně, problematika překladu z češtiny do hebrejštiny. O jednotlivých přednáškách vás budeme včas podrobněji informovat. Projekt je realizován díky grantu NFOH. Přednášky pořádáme pro zájemce z řad široké veřejnosti…..

Sborový happening Pamatuj!

V noci z 8. na 9. března 1944 bylo v plynových komorách Osvětimi II–Birkenau zavražděno 3792 nevinných mužů, žen a dětí. V naprosté většině českých Židů, kteří byli deportováni do Osvětimi z terezínského ghetta v září 1943. Veřejnou vzpomínkovou aktivitu k připomenutí této největší hromadné vraždy československých občanů za celé období druhé světové války připravuje sbormistr vokálního souboru Geshem Ing. Marek Šlechta. Sborový happening se bude konat 7. března 2013 na náměstích českých měst a obcí…….

5. reprezentační ples HAKOACH

Vážení přátelé, sportovní klub HAKOACH srdečně zve Vás a všechny své příznivce, kamarády a příbuzné na 5. reprezentační ples HAKOACH, který se bude konat v sobotu 16. února 2013 od 19 hodin v Hlubočepském zámečku na Zlíchově (tramvají č. 6, 12, 14, 20 od metra Anděl a Smíchovské nádraží, zastávka Hlubočepy)….