Evropský den židovské kultury

PRAHA 

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1

neděle 3. 9. v 18 hod: 

Auditorium vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, 3. patro.

Naivné sny? Stejnojmenný dokumentární film Petera a Susanne Scheinerových (30 min., 2013) zachycuje snahu o obnovu života židovské komunity v Komárně, která dnes čítá pouhých několik desítek členů. Po projekci bude o filmu, židovském životě v Komárně i o židovství na Slovensku s Peterem Scheinerem a sociologem Fedorem Gálem rozmlouvat publicista Petr Brod.

BRNO

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu
t ř.  K p t.  J a r o š e  3,  6 0 2   0 0   B r n o

Programy v září jsou pořádány v rámci Evropského dne židovské kultury.

čtvrtek 7. 9. od 17 hodin: Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Brně-Židenicích

Výklad Kateřiny Suchánkové z OVK ŽMP se zaměří na rituály spojené s pohřbíváním a na osudy zde pochovaných příslušníků význačných továrnických a průmyslnických rodin. Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob, při větším počtu osob by nebylo možné zajistit potřebnou kvalitu výkladu. Rezervace na e-mailu: katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.

pondělí 11. 9. od 17 hodin: Rituální pomůcky a jejich využití v životě praktikujících Židů

Přednáška Chaima Kočího, předsedy společnosti Chevra Kadiša, se bude věnovat širokému spektru rituálních pomůcek, jejich smyslu, duchovnímu pozadí a praktickému využití v tradičním židovském rituálním rámci. Posluchači se mimo jiné dozvědí, co je talit, tefilin či mezuza, odkud a proč se vzal zvyk nosit kipu a mnoho dalších informací z židovské náboženské praxe. Vstupné 30 Kč

úterý 12. 9. od 17 hodin: Prohlídka bývalé věznice na Cejlu

Areál bývalé věznice v Brně na Cejlu je místem, které je spojeno s aktéry prvního, druhého i třetího odboje. Z politických vězňů a intelektuálů zde zadržovaných nelze opomenout Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla, Václava Renče nebo Zdeňka Kesslera. V období druhé světové války zde byl vězněn také Peter Demetz pocházející z významné česko-německo-židovské rodiny, který se po válce usadil v USA, kde se stal uznávaným literárním vědcem a germanistou. Komentovaná prohlídka k výstavě Tváře Cejlu zájemce seznámí s životními osudy vybraných osobností, které spojuje věznění v neblaze proslulé brněnské káznici. Prohlídku povedou Miroslav Kasáček a Luděk Navara z PAMĚŤ o. s. Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Rezervace na e-mailu: katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. Program se koná ve spolupráci KVC RF při ŽOB. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.

neděle 17. 9. od 10.30 hodin: Pro děti – O svitku

První dětská dílna z nového cyklu nazvaného Příběh Tóry bude věnována samotnému svitku. Dříve než se malí návštěvníci v následujících měsících vydají poznávat postavy, místa a události Pěti knih Mojžíšových, čeká je vyprávění o samotné koruně moudrosti. Zjistí, proč je Tóra pro židovské náboženství tak důležitá, jak vypadá a kde ji mohou nalézt. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově. Vstupné 30 Kč.

úterý 19. 9. od 17 hodin: Židé ve Francii, od Ludvíka Svatého po dnešek

Publicistka Ladislava Chateau se ve své přednášce zaměří na předválečný francouzský nacionalismus a antisemitismus a jejich hluboké his

torické kořeny. Vedle významných historických událostí majících odezvu i v českém prostředí (Gobineau, Dreyfusova aféra, Fort Chabrol) autorka zmíní i méně známé skutečnosti z doby okupované Francie. Zvláštní pozornost pak přednášející bude věnovat období vichistického režimu, který rozvířil ve francouzské společnosti názorovou nejednotu, jejíž dozvuky jsou patrné dodnes. Program se koná ve spolupráci KVC RF při ŽOB. Vstupné 30 Kč

úterý 26. 9. od 17 hodin: Romantika a Židé

Epocha německé literární romantiky je z hlediska evropských duchovních dějin jednou z nejzajímavějších, ale také nejkontroverznějších. Jedná se o dobu vzniku nových ideových proudů, které následně ovlivňovaly myšlení a dějiny Evropy po další dvě staletí. Je to také doba prvních kroků židovské asimilace, a zejména té bude věnována přednáška profesorky Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Vstupné 30 Kč

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

V měsíci září můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Tváře Cejlu připravenou občanským sdružením PAMĚŤ. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

OLOMOUC

Židovská obec Olomouc
Komenského 7, 779 00 Olomouc

neděle 10. 9. od 10:00 do 17:00 Den otevřených dveří na Židovské obci v Olomouci. Komentované prohlídky synagogy, společenských prostor obce, vyprávění o židovské liturgii a historii olomouckých Židů, příprava a pečení chaly.

V 11:00 PŘEDNÁŠKA VRCHNÍHO ZEMSKÉHO RABÍNA K.E. SIDONA
V 15:00 KONCERT SKUPINY HaChucpa

TEPLICE

pátek 29.9 od 14 hod.  v rámci dnů seniorů spojená vystoupení Poupat v Teplicích  u Šanovské mušle a v Mostě od 13 hod. na náměstí před magistrátem

DEČÍN

pátek 1.9. od 18.00 hod. houslový koncert Jaroslava Svěceného v synagoze s účastí významných hostů

neděle 3.9. Den otevřených dveří v děčínské synagoze, výklad o historii židovské obce na Děčínsku

PROJEKT 10 HVĚZD

Federace židovských obcí v ČR

Synagoga Krnov:

HVĚZDA POD TÍHOU HVĚZDY – Výstava dokumentující vztahy Československa a státu Izrael za komunismu

Synagoga Polná

DRUHÝ ŽIVOT ČESKÝCH SVITKŮ TÓRY – Výstava zapůjčená Židovským muzeem v Praze

Židovský obecní dům Boskovice

ZMIZELÝ SVĚT NA STARÝCH ŽIDOVSKÝCH POHLEDNICÍCH – Výstava pohlednic sběratele Františka Banyaie z let 1883 – 1933

Synagoga Boskovice

TAJEMNÉ KAMENY – Výstava fotografií Jaroslava Guth

Synagoga Brandýs nad Labem

BAROKNÍ SYNAGOGY V ČESKÝCH ZEMÍCH – Výstava představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy, které byly v Čechách a na Moravě vybudovány v 17. a 18. století

Synagoga Úštěk

ULOUPENÉ UMĚNÍ – Výstava představuje činnost Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. – instituce, která se zabývá výzkumem problematiky kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války, jejich identifikací a otázkami navracení těchto předmětů původním vlastníkům či jejich přímým potomkům. Prostřednictvím textů a fotografií seznamuje diváka s osudy

Synagoga Mikulov

CHASIDÉ V MIKULOVĚ – Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma

více o projektu na http://www.10hvezd.cz

evropskyden zid kultury 2017

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Evropský den židovské kultury

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.