ŽIDOVSKÁ ROČENKA 5774

 

ročenka 5774 bigV letošní ročence (2013–2014) je zastoupeno třináct autorů. Úvodní text První sen je ukázkou z knihy izraelského autora Meira Šaleva – autor se v ní zabývá událostí a tématy, jak se staly v Bibli poprvé. ■ Francouzský filosof Alain Besançon se zamýšlí nad životem Jakoba Kaplana, vrchního rabína Francie po 2. světové válce. ■ Ukázkou z románu Květy temnoty je v ročence zastoupen další hebrejsky píšící autor Aharon Appelfed, jehož hlavní téma je holokaust. ■ Následuje vynikající povídka ruského spisovatele N. G. Garina-Michajlovského Oděský pogrom a část deníku Hillela Sandmana z varšavského ghetta. ■ Ukázka z v gulagu a ve vyhnanství vzniklé knihy Procházky kolem baráku představuje židovského disidenta a mimořádného spisovatele Igora Gubermana, který dnes žije v Jeruzalémě. ■ Anglicky psanou literaturu zastupuje povídka amerického autora Josepha Epsteina Za pásmem osídlení: Příběh, a obsáhlejší výbor z básní Davida Bermana, textaře a kreslíře komiksů, který se proslavil zejména jako člen rockové skupiny Silwer Jews. ■ Od dnes už pozapomenutého pražského židovského autora německého jazyka Oskara Wienera najdete v ročence několik příběhů z jeho Romantického kukátka, zachycujících Prahu a její už neexistující soužití Čechů, Němců a Židů v 19. a na počátku 20. století. ■ Dva texty Jindřicha Tomana, profesora na Univerzitě v Michiganu (Sedm poučných příběhů) a Lubora Dohnala, dramaturga a scenáristy (Vzpomínka na vepře), zastupují tvorbu současných židovských česky píšících autorů. ■ Úspěšný holandský autor Leon de Winter je v ročence představen kapitolou z částečně autobiografického románu SuperTex. ■ V Izraeli narozený a v USA žijící spisovatel a filosof Aviezer Tucker rozehrává ve své próze Vražda v Praze. Tajemství inspektora Mazala detektivní příběh z konce 20. století. Děj se odehrává v Praze a v New Yorku a hlavní roli v něm hraje rukopis dosud neznámého románu Franze Kafky.

Letošní ročenka má 208 stran, barevnou obálku s kresbou Marka Podwala a stojí 240 Kč, v redakci a na obcích 170 Kč.

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŽIDOVSKÁ ROČENKA 5774

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.