Proč v ghettu múzy nemlčely?

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2013
XIX. ročník literární a XVII. ročník výtvarné soutěže
pod společným tématem

Proč v ghettu múzy nemlčely?

Spisovatel Norbert Frýd, jeden z vězňů terezínského ghetta, v roce 1975 vzpomínal: (…) vznikl plán napsat Abecedu květovaného koně pro předčítání, zpívání a hru v domovech mládeže (pozn.: v Ghettu Terezín). Hotový rukopis jsem ukázal kamarádovi Karlu Reinerovi a on k němu během krátké doby složil pěknou hudbu.  (…) do terezínského koncentračního tábora putovaly noty v rancích (…). Ani zde nepolevil vzdor, zatvrzelá vůle držet se života se smyslem pro drobné radosti, pro hezké věci.

Uvedená slova popisují situaci českých židovských dětí a jejich vychovatelů v době 2. světové války. I v tíživých životních podmínkách ghett a koncentračních táborů dokázaly hrát a zpívat písničky, které jim dodávaly chuť do života. Symbolem tohoto jejich pozitivního vzdoru se stala dětská opera Hanse Krásy s názvem Brundibár, jejíž 70. výročí provedení v Ghettu Terezín si letos připomínáme. Její nastudování patří k vůbec nejznámějším kulturním počinům terezínských vězňů.

Co byste v podobné tíživé situaci udělali vy? Napsali básničku, povídku, hudební skladbu, nakreslili či namalovali obrázek? Jedná se o způsob, jak vyjádřit svou touhu  po životě? Kreslili byste, psali a zpívali,  kdyby vám hrozilo, že budete vyhnáni ze svého domova, vaše rodina bude strádat a budete muset opustit svou vlast? S těmito otázkami úzce souvisí letošní umělecké soutěže Památníku Terezín s výše uvedeným tématem.

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  1. žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
  2. žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  3. studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:

  1. žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  2. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8.  ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 20. dubna 2013. U každé práce musí být uveden čitelně název díla, jméno autora a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (pokud existuje), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží (počet zasílaných děl z jedné organizace – školy není omezen). Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 12. června 2013 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

1. místo                       500 Kč
2. místo                       400 Kč
3. místo                       300 Kč
4. – 5. místo               200 Kč
6. – 8. místo                100 Kč

Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:

Muzeum ghetta – vzdělávací oddělení

Mgr. Pavel Straka
Památník Terezín 411 55 Terezín
tel.: 416 782 576, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč v ghettu múzy nemlčely?

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.