Nový fond Claims Conference pro oběti nacismu

Claims Conference s potěšením oznamuje, že byl založen Kompenzační fond obětí holocaustu (Holocaust Victim Compensation Fund – HVCF).

Kompenzace z fondu HVCF je určena židovským obětem, žijícím v době podání žádosti, které

a) žijí trvale v České republice (anebo v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovenské republice a Slovinsku)

b) nepobírají důchodové výplaty z Claims conference, resp. CEEF, nebo z německého zdroje, tak jak je uvedeno v pokynech HVCF.

Žadatelé musí doložit, že byli pronásledováni z rasových důvodů jako židé a pronásledování bylo uznáno podle podmínek fondu Hardship Fund (založeného německou vládou)

Tato kritéria zahrnují mimo jiné:
(i)   odnětí  svobody (koncentrační tábory, ghetta, ukrývání, používání falešné identity) nebo
(ii)  útěk před nacistickým režimem z okupovaného místa nebo
(iii) omezení svobody pobytu jako zákaz vycházení, povinná registrace s omezením pobytu nebo
(iv)  nošení Davidovy hvězdy

Oprávnění žadatelé obdrží jednorázovou platbu ve výši 1900 Euro.

Kritéria a další informace jsou uvedeny na internetových stránkách Claims Conference, www.claimscon.org/hvcf

Lhůta pro podání žádosti HVCF bude od 1. září 2011 do 30. června 2013. Všechny žádosti musí být doručeny do Claims Conference nejpozději do 30. června 2013.

Pro další informace a formuláře žádostí prosím kontaktujte:
V České republice:

Jana Wichsová
Středisko sociálních služeb Židovské obce v Praze
Tel. +420-222-310-951

Email: wichsova@kehilaprag.cz

ve Slovenské republice:

Judita Sternová
ÚZŽNO, Panenská ulica 4, Bratislava
Tel: +421-2-5443-1651
Email: sternova.uzzno@gmail.com

nebo

Claims Conference, HVCF
P.O. Box 20064
Tel Aviv 61200
Israel

Bezplatná telefonní linka: 00800-685-685-68
Email:infodesk@claimscon.org

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový fond Claims Conference pro oběti nacismu

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.