Tisková zpráva – představitelům měst a obcí v České republice

Představitelé Federace židovských obcí v ČR (FŽO), Židovské obce v Praze (ŽOP) a Židovského muzea v Praze (ŽMP) Jiří Daníček, František Bányai a Leo Pavlát se na základě četných dotazů zabývali projektem „Memory Stars.“ Jeho manažerka Katie Feygie Margolin jedná s představiteli měst a obcí v ČR (Brandýs nad Labem, Beroun, Mělník a další) a nabízí jim k dodání typizovaný památník, připomínající osud obětí holokaustu. Stanovisko FŽO, ŽOP a ŽMP k projektu „Memory Stars“ je následující:

1/ Zástupci projektu „Memory Stars“ se na židovské obce a organizace působící V České republice nikdy s žádostí o posouzení záměru ani s nabídkou spolupráce neobrátili. FŽO, ŽOP i ŽMP se o projektu dozvěděly na základě dotazů z měst a obcí, jimž byl památník nabízen. Představitelé těchto míst byli znejistěni zejména skutečností, že v předkládaných materiálech chybí stanovisko místně příslušné židovské obce, Federace židovských obcí nebo Židovského muzea v Praze.

2/ Po prostudování nabídky a seznámení se s výtvarnou podobou památníku došli představitelé FŽO, ŽOP a ŽMP ke shodnému závěru, že umístění takto koncipovaného díla nemohou v žádném případě doporučit. Velký počet míst v České republice již své památníky, pomníky a pamětní desky k uctění památky obětí holokaustu má. Vždy se však jedná o hodnotná a individuálně pojatá výtvarná díla, která mnohdy obsahují i jména konkrétních obětí. Vzhledem k tomu, že se na zřízení takovýchto památníků podílejí místní občané, instituce i výtvarníci, jsou mnohem osobnější a důstojnější než typizovaný anonymní výtvor. Takovýto v České republice zažitý přístup k připomínce památky obětí holokaustu, který na základě místní iniciativy individualizuje každé jednotlivé pietní místo, a přímo tak odráží vztah obce k zavražděným židovským spoluobčanům, považujeme obecně za nejlepší možný.

3/ Doporučujeme tedy pomníky obětem holocaustu vytvářet jako individuální výtvarná díla a jsme připraveni, stejně jako v už mnohokrát v minulosti, vzniku památníků, pomníků a desek k uctění památky zavražděných židovských spoluobčanů napomoci tak, aby se utvářely ve vzájemné dohodě a součinnosti obce či města a židovských institucí, působících v ČR.

5. prosince 2011

za Federaci židovských obcí v ČR Jiří Daníček, předseda

za Židovskou obec v Praze František Bányai, předseda

za Židovské muzeum v Praze Leo Pavlát, ředitel

Tisková zpráva – představitelům měst a obcí v České republice

Rubrika Aktuality | Štítek , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tisková zpráva – představitelům měst a obcí v České republice

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.