Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2021

Federace židovských obcí v ČR zaznamenala v roce 2021 celkem 1 128 antisemitských incidentů. To je o 254 více, než v roce 2020, kdy bylo zaznamenáno 874 incidentů, což představuje 29% nárůst.

Případy antisemitsky motivovaného násilí jsou v Česku stále ojedinělé, v roce 2021 byl zaznamenán jeden případ fyzického napadení. Ačkoliv je v posledních čtyřech sledovaných obdobích zaregistrovaný počet protižidovsky zaměřených násilných činů nízký, je pravděpodobné, že skutečný počet podobných případů byl vyšší. Oběti či svědkové projevů antisemitsky motivované předsudečné nenávisti se totiž mnohdy rozhodnou tyto činy nenahlásit příslušným orgánům nebo si z různých důvodů nepřejí sdělovat detaily svých negativních zkušeností.

V kategorii znehodnocení židovského majetku byly evidovány tři incidenty, dalších pět spadalo do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství. V těchto kategoriích byl počet zaznamenaných incidentů srovnatelný s předchozími roky.

Drtivá většina všech zaznamenaných antisemitských incidentů, celkem 98 %, tvoří projevy nenávisti na internetu (články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a diskusní příspěvky). Tento nárůst výskytu souvisí s celkovou atmosférou ve společnosti, kterou stejně jako v roce 2020 významně ovlivňovala pandemie nemoci covid-19.

V souvislosti se vzplanutím izraelsko‐palestinského konfliktu během operace Strážce zdí byl v květnu 2021 nejen v on‐line prostředí patrný výrazně zvýšený počet reakcí a komentářů obsahově odpovídající projevům tzv. „nového antisemitismu“.

Analýza dat za rok 2021 poukázala na znepokojivý trend kontinuálního nárůstu evidovaných projevů vyhrožování, schvalování, ospravedlňování či vyzývání k fyzické agresi. Ačkoliv se počet těchto incidentů stále pohybuje v řádu nižších desítek, jejich meziroční nárůst je skoro dvojnásobný.

Podobně jako v zahraničí, i v České republice byl v roce 2021 pozorován markantně vyšší počet antisemitských výpadů ze strany příznivců extrémní pravice. Vůbec poprvé počet takovýchto zaregistrovaných incidentů převýšil kategorii, do níž jsou zařazovány incidenty bez jasného ideologického pozadí.

Virtuální prostředí a zejména sociálně sítě nadále představují dominantní platformu, na níž ke zveřejňování a šíření projevů antisemitismu dochází prakticky denně. Antisemitismus v internetovém prostředí nelze podceňovat, analýza zahraničních násilných antisemitských útoků a profilu jejich pachatelů potvrzuje, že aktu násilí téměř vždy předchází radikalizace a nenávistné projevy ventilované na internetu.

Přes závažnost některých zjištění je nutné opět konstatovat, že Česká republika představuje pro židovskou komunitu bezpečnou zemi, zejména pak ve srovnání s jinými státy střední a  západní Evropy.

Výroční zpráva je uveřejněna na webu Federace židovských obcí v ČR (www.fzo.cz).

Nahlásit incident s podezřením na jeho antisemitský podtext je možné pomocí formuláře přímo na webu Federace židovských obcí v ČR.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2021 byla vydána Federací židovských obcí v ČR jako jeden z výstupů projektu MANTIC, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CERV.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2021

V Praze 15. 6. 2022

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2021

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.