Oslavy 600 let Židů v Teplicích

Teplice v Čechách, 2014

Židé se usazují v Teplicích v době vrcholného středověku. První doložené zmínky pocházejí z roku 1414, kdy jsou uváděni jako věřitelé místní šlechty. Právě 600. výročí této historické události přimělo v letošním roce Židovskou obec Teplice k organizaci oslav nejen v Teplicích, ale i v dalších městech severních Čech. Historicky významná židovská komunita v Teplicích je letos průběžně připomínána mnoha akcemi, do kterých je zapojeno několik spolupracujících organizací včetně Ústeckého kraje, Statutárního města Teplice, Regionálního muzea v Teplicích, Židovského muzea v Praze, Státního oblastního archivu v Litoměřicích, pobočky Teplice, Severočeské filharmonie Teplice, Federace židovských obcí v Praze a dalších institucí.

V devadesátých letech 19. století byla židovská obec v Teplicích druhou největší židovskou obcí v Českých zemích, jejíž nově vystavěná synagoga se stala dominantou města. Na konci třicátých let 20. století byla synagoga pobořena. Během druhé světové války zmizela a s ní i téměř veškeré židovské obyvatelstvo Teplic. Navzdory tomu, že se při studiu historie města Teplice setkáváme s celou řadou židovských průmyslníků, bankéřů, lékařů, umělců a dalších veřejně činných a vlivných osobností, veřejnost má pramalé povědomí o velkém významu židovské komunity pro město i o tom, jaké nesmazatelné stopy tu zanechala. Program oslav přispívá nejen k poznání této neznámé historie Teplic, ale též k seznámení s židovskou kulturou a tradicemi.

Slavnostní zahájení oslav 600. výročí židovské diaspory v Teplicích proběhlo v pátek 14. března u Památníku obětem holocaustu v Lípové ulici za přítomnosti mnoha významných hostů. Účastníci si zároveň připomněli vypálení nové teplické synagogy před 75 lety. Bohatý program oslav bude návštěvníkům každý měsíc nabízet nejrozmanitější akce.

V dubnu se v Rokokovém sále teplického zámku konala pod záštitou Ústavu hospodářských a sociálních dějin Univerzity Karlovy v Praze dvoudenní odborná konference Židé v Teplicích – hospodářské, sociální a kulturní dějiny židovské komunity v 19. a 20. století.

13. května proběhlo v Domě kultury Olympie v Krupce divadelní představení Docela velkého divadla Litvínov Klára 3847 – příliš mnoho hvězd vyprávějící osud Kláry Lavičkové, bývalé členky Židovské obce Teplice, deportované do koncentračního tábora v Osvětimi. Dopolední produkci pro školy a večerní vystoupení pro veřejnost vidělo na tři stovky lidí.

14. května se v teplickém muzeu konala přednáška Mgr. Pavlíny Bouškové Židovští průmyslníci na Teplicku, o vybraných členech židovské komunity, kteří svým podnikatelským duchem přispěli nejen k průmyslovému, ale i architektonickému a kulturnímu rozkvětu Teplic.

Od neděle 25. května do neděle 1. června se na židovském hřbitově v Sobědruhách uskutečnil již 2. ročník tzv. Workcampu Sobědruhy – Brémy, který společně zajišťují Židovská obec Teplice a zástupci Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. z Brém. Cílem akce jsou vedle letního úklidu židovského hřbitova v Sobědruhách, společné projekty spojující Čechy a Němce.

30. května se v Rokokovém sále teplického zámku konalo divadelní představení souboru Feigele z Prahy a poté následovala X. muzejní noc, věnovaná židovských tradicím a zvykům. Součástí této akce bylo dětské odpoledne, na kterém si více než stovka dětí vyslechla přednášku Tomáše Pulce, duchovního Židovské obce Teplice, o židovské kultuře. Děti uvítaly možnost vyrobit si vlastní jarmulky a z hlíny stvořit golemy. V rámci večerního programu muzejní noci byla například představena tradiční židovská hudba, izraelské bojové umění Krav Bemaga Meshulav, košer víno Českého vinařství Chrámce s.r.o. a příběhy z židovských dějin v podání studentů teplického gymnázia.

11. června uspořádalo teplické muzeum přednášku PhDr. Bohuslavy Chleborádové Ztracená minulost, věnovanou 80. výročí otevření teplické galerie moderního umění (29. 6. 1934), jejíž vůdčí osobností byla Emma Neosel (1885-1942), teplická pedagožka a výtvarná kritička židovského původu.

Od úterý 17. června do neděle 22. června probíhaly na Židovské obci v Teplicích Dny otevřených dveří a setkání s bývalými teplickými občany židovského původu. Během nich se uskutečnilo slavnostní uvítání hostů oslav v Rokokovém sále teplického zámku za doprovodu dětského pěveckého sboru Poupata ze ZŠ Maršovská Teplice. Setkání, jehož se zúčastnili přední představitelé Ústeckého kraje a Statutárního města Teplice, velvyslanec státu Izrael a zástupce velvyslanectví Spojených států amerických, zemský rabín K. E. Sidon a další hosté, pokračovalo vernisáží výstavy 600 let Židů v Teplicích ve výstavních místnostech teplického zámku a vyvrcholilo koncertem Severočeské filharmonie Teplice z děl židovských hudebních skladatelů. Ten zakončil 50. ročník Beethovenova festivalu v Teplicích. 20. června byli členové a sympatizanti Židovské obce Teplice pozváni spolu se zahraničními hosty oslav na slavnostní bohoslužbu Kabalat šabat a večeři do společenské místnosti Židovské obce Teplice.

Výše popsané akce oslav 600 Židů v Teplicích již proběhly a ohlasy na jejich průběh a obsah jsou nadmíru pozitivní. Na programu oslav ale zbývá ještě několik zajímavých bodů.

Do 5. října je na teplickém zámku otevřena výstava 600 let Židů v Teplicích. Ta sestává ze tří částí. První prostřednictvím putovní výstavy Židovského muzea v Praze a vybraných exponátů z jeho sbírek představuje židovské tradice a zvyky. Tato část výstavy je určena zejména školám. Ve druhé části výstavy se prostřednictvím dochovaných dokumentů a exponátů ze sbírek teplického muzea a oblastního archivu, návštěvník výstav y seznámí s bohatou historií Židů v Teplicích. Prezentován je nejen vývoj a historie židovského osídlení Teplic, ale i jeho současné stopy (židovské hřbitovy, podniky někdejších židovských průmyslníků) a budovy zmizelé v relativně nedávné době (židovské ghetto a nová synagoga). Třetí část výstavy seznamuje s příběhy výrazných postav židovské komunity v Teplicích, zejména těch, k nimž lze doložit autentické předměty z muzejních sbírek. Na návštěvníky čekají historické fotografie, grafiky, kresby, pohlednice, mapy, obrazy, knihy, sklo, porcelán a další unikátní exponáty z depozitářů teplického muzea a zápůjček ze Židovské obce Teplice. Podstatnou součástí výstavy je také představení skutečných příběhů lidí, kteří se v Teplicích narodili nebo zde žili. Právě jejich židovský původ často krutě poznamenal jejich osud.

Pod správu Židovské obce Teplice nepatří jen hřbitovy v Teplicích, ale židovské památky i v dalších městech Ústeckého kraje. 23. června bude v rámci oslav 600 Židů v Teplicích odhalena pamětní deska lounským Židům.

10. září se dočkáme křtu knihy Židé v Teplicích – 600 let historie autorů Radka Spály a Lenky Burgerové v Rokokovém sále teplického zámku. Publikace v česko-německo-anglické mutaci shrnuje odborná bádání o historii Židů v Teplicích. Nedílnou součástí křtu bude vystoupení pražského uměleckého souboru Feigele, který v květnu na X. muzejní noci v Teplicích zaujal publikum natolik, že přislíbil přispět k oslavám v Teplicích ještě jedním představením.

1. a 2. října proběhne v Regionálním muzeu v Teplicích seminář k dějinám Židů v Čechách spolupořádaný Židovským muzeem v Praze a oslavy 600 let Židů v Teplicích budou slavnostně ukončeny 8. října v koncertním sále lázeňského domu Beethoven koncertem Václava Hudečka se smyčcovým kvartetem Severočeské filharmonie Teplice.

Velkoryse pojaté oslavy 600 let Židů v Teplicích, ale i současná běžná činnost Židovské obec Teplice v sociální oblasti a při správě židovských památek nejen v Teplicích, dokazují, že snahy dvou diktatur dvacátého století o marginalizaci židovské obce a komunity v Teplicích nebyly úspěšné. Židovská komunita jednadvacátého století v Teplicích opět aktivně zasahuje do veřejného života města, je schopna neúnavně mapovat svou minulost a své zkušenosti předávat dalším generacím.

Mgr. Eva Klášterková

Foto: Luboš Kraus

DSC_0695 DSC_0685

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oslavy 600 let Židů v Teplicích

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.