Zřízení Bejt dinu Federace židovských obcí

Dne 7. března 2022 byla mezi Federací židovských obcí v ČR (dále FŽO) a rabínským soudem, zastoupeným panem rabínem Jaakovem Hotovelim, předsedou Rabínského soudu pro Rakousko, uzavřena smlouva o vzniku, rozsahu a podmínkách činnosti Rabínského soudu pro FŽO v České republice se sídlem v Brně, v jehož čele stojí jako předseda Rabínského soudu rabín Hotoveli a tento rabínský soud je uznáván Vrchním rabinátem státu Izrael.

Smlouva byla z jedné strany podepsána rabínem Jaakovem Hotovelim, předsedou Rabínského soudu FŽO, tajemníkem Rabínského soudu FŽO rabínem Arielem Makchanianem a koordinátorem Rabínského soudu FŽO, rabínem ŽO Brno Menaše Klimentem, a za FŽO předsedou Petrem Papouškem, vrchním zemským rabínem Efraimem K. Sidonem.

Slavnostnímu aktu byli na brněnské obci přítomni i její předseda Jáchym Kanarek, Vrchní rabín ŽOP David Peter a členové Rabínského soudu FŽO rav Arie Folger (bývalý Vrchní rabín Vídně) a rav Chajim Zamir.

Cílem Bejt dinu FŽO je provádění konverzí, rozvodů, potvrzování židovství a vydávání ostatních vyžádaných soudních rozhodnutí. Jak ve svém projevu zdůraznil rabín Hotoveli, je třeba vyzdvihnout podporu Vrchního rabína Izraele Davida Lau´a a brněnské židovské obce, jež se rozhodla poskytnout činnosti Rabínského soudu FŽO zázemí a všestrannou pomoc. Vzhledem k tomu, že podepsání smlouvy již předcházejí dva roky činnosti tohoto rabínského soudu pro FŽO, je na závěr třeba vyslovit dík všem, kdo se na jeho práci podíleli a s pomocí Boží budou podílet nadále.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zřízení Bejt dinu Federace židovských obcí

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.