Nový židovský hřbitov v Horažďovicích – oprava a restaurování náhrobků v r. 2018

V areálu hřbitova založeného počátkem 19. století jako náhrada za staré pohřebiště neznámého stáří (podle některých zpráv už z 15. století), situovaného do prostoru parkánu na východním okraji hrazeného města, se na ploše 3097 m2 dnes nachází 411 dochovaných náhrobků. Patří mezi ně i nevelký soubor náhrobků ze 17. století, který sem byl při formální likvidaci starého hřbitova v 70.-80. letech minulého století převezen a tím zachráněn.   

Horažďovický židovský hřbitov lze vnímat jako jedno z nejdůležitějších židovských pohřebišť na Prácheňsku. Je to patrné mj. i z údajů, odkud pohřbení pocházeli. Horažďovice se v po-emancipační době, tj. v druhé polovině 19. století, staly centrální židovskou obcí v trojúhelníku Horažďovice, Rabí, Slatina.  

Přestože je tempo postupu záchranných prací limitováno nedostatkem finančních zdrojů, Federace židovských obcí hodlá v obnově hřbitovního areálu pokračovat a po dokončení oprav náhrobků a ohradní zdi se věnovat i celkové rekonstrukci hřbitovního domku čp. 255, kde by v budoucnu měla vzniknout i expozice, připomínající historii místního židovského osídlení.  Finanční pomoci Českoněmeckého fondu budoucnosti si vlastník objektu velmi váží a považuje ji za příkladnou v rámci celé ČR. Neméně významná je v tomto směru i dlouhodobá podpora města Horažďovice a dalších institucí a jednotlivců.  

Fotogalerii náhrobků si můžete prohlédnout zde

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový židovský hřbitov v Horažďovicích – oprava a restaurování náhrobků v r. 2018

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.