Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2019

FŽO zaznamenala v roce 2019 celkem 694 antisemitských incidentů. Oproti roku 2018 se jedná o dvojnásobný nárůst. Nicméně 95 % tvoří incidenty, zaregistrované na internetu, nebyl zaznamenán žádný případ fyzické agrese, bylo evidováno šest případů obtěžujícího jednání a tři případy poškození majetku.

Zpráva se dále věnuje analýzám jednotlivých kategorií antisemitských incidentů a hlavním trendům, které lze z roční statistky vysledovat. Zmiňuje rovněž situaci antisemitismu v Evropě a ve světě. Stejně, jako v minulých letech, konstatuje zpráva, že počet projevů antisemitismu je v naší zemi stále na velmi nízké úrovni, především v porovnání s ostatními státy v Evropě a ve světě. Nelze však podceňovat jejich nebezpečnost v jakékoliv podobě. Z toho také bude vycházet další strategie FŽO.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2019 byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury v ČR a Nadačního fondu obětem holocaustu.

V Praze 3. 6. 2020

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2019

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2019

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.