Projekt židovské zvyky a tradice 2022

Federace židovských obcí v ČR se snaží rozvíjet a podporovat nejrůznější programy pro děti a mládež. Hlavními cíli těchto aktivit je zvýšení úrovně židovského vzdělání a posílení židovské identity u nejmladší generace židovské komunity. I přes stále nepříznivou epidemiologickou situaci z důvodu onemocnění Covid–19  nabídla FŽO v roce 2022 širokou škálu programů pro danou cílovou skupinu.

Pro FŽO je důležité mít kvalitní vzdělání pro mladé lidi, kteří se starají o programy pro děti, a proto byl vytvořen program Hadracha, série kurzů, zaměřených na „leadership“, dovednosti a vytváření programů v židovském prostředí. Program Hadracha je určen pro mládež a mladé dospělé ve věku 15-21 let. Madrichové (vedoucí programů neformálního vzdělávání pro děti), se s lektory Hadrachy setkávají jedenkrát za měsíc v Praze a dvakrát ročně se scházejí na jarním a podzimním semináři. Program Hadracha se převážně soustředí na různé podoby neformálního vzdělávání, výuku o judaismu a další praktické dovednosti, jako třeba práce s dětmi a mládeží, komunikace, vystupování na veřejnosti, řešení problémů v kolektivech a mnohé další.

Manažer projektů pro děti a mládež se během roku účastnl vzdělávacích a přípravných seminářů v Čechách i zahraničí, náplní jeho práce je plánování a organizace zábavných i vzdělávacích programů pro děti, mládež a mladé dospělé. Komunikace a spolupráce s obcemi a přidruženými organizacemi, trénink a vzdělávání Madrichů a další projekty, jako například letní tábor Szarvas nebo Taglit a to včetně organizace těchto programů od počátečních příprav, přes přihlášky až po finální realizaci.

Hlavní výstupy projektu:

Pravidelné programy – programy pro děti a mládež

Výuka judaismu a židovských tradic pro děti ve věku 6 – 9 let – výuka probíhala on-line přes platformu ZOOM po dobu školního roku v odpoledních hodinách

Hadracha – vzdělávací a tréninkový program pro mladé ve věku 15-21 let, měsíční setkání madrichů s lektory, setkání probíhala online na Zoomu a také prezenčně v Praze

Nepravidelné programy – oslavy židovských svátků – výtvarné a tvořivé dílny pro děti

Projekt zahrnoval setkávání a oslavy v období hlavních židovských svátků. Program byl realizován ve spolupráci se Židovskou obcí Praha, Lauderovými školami a ve spolupráci se Chinuch z.s.. Programy připravovali naši madrichové volnočasových aktivit.

Prázdninové programy pro děti:

Pobytový tábor, který proběhl v termínu 14. – 21. srpna v Jižních Čechách a zúčastnilo se ho 50 dětí a 20 osob doprovodu (vedoucí, zdravotník, kuchař, mašgiach, závozník, ochranka). Pobyt byl určen jak pro děti židovské, tak pro děti, které nemají zkušenost s židovskou tradicí, ale mají zájem ji poznat.

2 turnusy příměstského tábor. První příměstský tábor proběhl v Praze v termínu 25. – 29. července. Tábora v Praze se zúčastnilo 20 dětí. Druhý turnus proběhl v Olomouci v termínu 1.– 5. srpna a realizovali jsme ho ve spolupráci se Židovskou obcí v Olomouci. V Olomouci se tábora zúčastnilo 10 dětí.

Děti z českých židovských komunit ve věku 7-18 let a tři madrichim z projektu Hadracha se zúčastnili mezinárodního tábora v maďarské Szarvasi, který se uskutečnil v termínu 24. 7.- 2. 8. 2022

Dopady projektu:

Cílem projektu bylo zajistit celoroční volnočasový program pro děti a mládež z židovské komunity, kde se děti hravou formou vzdělávaly a společně trávily čas.

Dalším z cílů bylo udržování a rozvíjení přátelských vztahů mezi dětmi, navazování nových sociálních kontaktů a zároveň snaha o posilování vlastní židovské identity, předávání židovské tradice a péče o budoucnost a rozvoj naší komunity.

Otevřeností a výchovou o tradicích židovského života chceme působit proti možnému antisemitismu.

Programy pro děti a mládež při FŽO jsou významně podporovány Magistrátem hl. města Prahy, Joint Distibution Committee, Židovskou obcí v Praze, Nadačním fondem obětem holocaustu a individuálními dárci.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávacích aktivit
národnostních menšin v roce 2023.

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt židovské zvyky a tradice 2022

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.